Vikten av Feedforward

Vikten av Feedforward

Vi har i tidigare inlägg inspirerat med Stephen Covey och hans 7 goda vanor. Vi blir effektiva och framgångsrika när vi agerar med proaktivitet i stället för reaktivitet, har slutet i sikte och gör rätt prioriteringar styrda utifrån våra val och målbilder. Att vara...