Annika Olofsson: ”Hitta ett nätverk utanför din arbetsplats”

Publicerad: 16 apr, 2024

Annika Olofsson, Logistic Lead på Ferring Läkemedel AB, har genomgått en imponerande resa inom läkemedelsindustrin. Från sina tidiga år som utvecklingskemist till nuvarande roll som ledare inom logistik, berättar Annika om sina erfarenheter och värderingar. Genom öppenhet, ärlighet och starkt ledarskap skapar hon väl fungerande team och bygger broar mellan olika arbetsområden. Annika gick det första FEW-programmet och hennes tips till unga kvinnor i början av sina karriärer är att hitta ett externt nätverk för stöd och vägledning. Med Sara Danius som förebild strävar Annika efter att vara sann mot sig själv och följa sina värderingar, samtidigt som hon balanserar arbete med fritid och främjar sin hållbarhet genom reflektion och trädgårdsarbete vid sitt fritidshus vid Österlen.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Annika Olofsson heter jag och arbetar som Logistic Lead på Ferring Läkemedel AB med ansvar för Ferring’s läkemedelsdistribution i de nordiska länderna – at Ferring our purpose is to ”build families and help families build better lives”.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag startade som utvecklingskemist och arbetade med utveckling av peptider för aktiva läkemedelssubstanser. Efter några år tog jag steget till att arbeta med kommersiell produktion av aktiva substanser till läkemedel och min första ledarskapsroll. Efter 10 år i kemisk utveckling och produktion tog jag steget vidare att börja arbeta inom området Supply Chain i internationell miljö, fortfarande inom Pharma. Jag lärde mig om hur man styr och planerar verksamheten och knyter ihop de producerande, kommersiella och finansiella avdelningarna inom ett multinationellt företag med bas i Köpenhamn. Jag var i samband med detta också med om att bli pionjär som bropendlare och bo i Sverige och arbeta i Danmark. Efter totalt 14 år i Pharma har jag har arbetat med Supply Chain och Logistik inom flera branscher; Fast Moving Consumer Goods, lantbruksprodukter, special kemi. Efter ytterligare 14 år återvände jag till Pharma 2019 och cirkeln slöts. Mitt nuvarande arbete på Ferring Läkemedel AB är den yttersta länken av försörjningskedjan inom Pharma och närmst patienterna. Därmed har jag nu arbetat inom samtliga steg i försörjningskedjan inom läkemedel.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Ett kraftfullt nätverk av mycket kompetenta kvinnor inom sina respektive yrkesområden. Under programmet sattes ord på och skapades förståelse kring den personliga utvecklingen, som gav mig många verktyg att använda i olika situationer som jag stött på under resans gång. FEW 1 är ett starkt och levande nätverk. Under åren som gått har vi lärt känna varandra professionellt men också blivit riktigt goda vänner. I samband med 10- och 15-årsjubileum har vi ordnat jubileumsresor och varit i Rehndalen och i Oslo.

Vad utmärker dig som ledare?
Jag arbetar med öppenhet, ärlighet och följer mina värderingar.

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag skapar väl fungerande team med medarbetare som arbetar mot gemensamma mål och riktning. Skapar teamkänsla och samhörighet i egna teamet och bygger broar i kontaktytorna till övriga team.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Hitta ett nätverk utanför din arbetsplats där man finner trygghet att resonera och diskutera olika frågeställningar som dyker upp. Försök också hitta någon som kan vägleda dig vidare som är intresserad av att lyssna.

Har du någon förebild? Vem och varför?
Sara Danius – hon hade modet, styrkan och uthålligheten att stå upp för sina värderingar.

Har du något levnadsmotto?
Att vara sann mot mig själv och följa mina värderingar.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Jag försöker hitta en lagom balans mellan arbete och fritid. Reflektion är viktigt och ger nya insikter. Jag odlar och pysslar om mina grönsaker och äppelodling på Österlen vid mitt fritidshus. Då får jag möjlighet att arbeta praktiskt, förundras över naturens kraft och i skördetid njuta av vad jorden kan erbjuda. Alla timmar med att rensa ogräs och klippa grenar ger också härlig utomhusvistelse och tid att tänka, reflektera eller lyssna på en bra ljudbok.