Vad vi kan lära av gässen

Publicerad: 22 jul, 2018

1. När fågeln gör sitt vingslag, skapar det ett lyftande moment för andra bakom honom. 71% av gässen flyger i V-formation. Lärdom: De som samarbetar omkring ett problem löser det snabbare.

2. När gåsen lämnar V-formationen känner han det ökande arbetet och försöker komma tillbaka till sin position igen. Lärdom: Det är svårare att göra vissa saker ensam än tillsammans.

3. När ledargåsen blir trött, faller han tillbaka i V-formationen och en annan gås flyger fram. Lärdom: Delat ledarskap och samverkan ger oss både en chans att leda och en möjlighet att vila.

4. Gässen i den bakre delen av formationen gör sig hörda för att uppmuntra de främre att hålla hastigheten. Lärdom: Vi behöver veta att våra röster är uppmuntrande och inte nedslående.

5. När en gås blir sjuk eller skadad och faller stannar två gäss kvar hos den sårade tills den blir bättre eller tills den dör. Därefter flyger de tillbaka till sin flock eller följer med nästa. Lärdom: Stanna hos dina vänner i svåra tider lika väl som i goda