Om oss

Trust betyder tillit

Trust besitter en gedigen erfarenhet av ledarutveckling. Vår 30-åriga erfarenhet hänger samman med vårt arbetssätt. Med stadigt fokus på ledarnivån och långsiktiga ambitioner med varje kund. Vi arbetar på såväl individ- som organisationsnivå inom privat och offentlig sektor. Med stor respekt för kunskapen som finns hos ledare och medarbetare vet vi att den till och från glöms bort. Det handlar om att medvetandegöra och synliggöra den omedvetna kunskapen som redan finns och utveckla den till medveten kunskap där den lärande organisationen med ett kollegialt lärande finns.

Trust brinner för att utveckla människor och verksamheter. Vi hjälper våra kunder att förstå, utnyttja och utveckla existerande styrkor och kompetenser, så att dessa blir den drivande kraften i utformningen och implementeringen av deras egen framtid. Detta kallar vi för “trust the process”.

Reflekterande och inspirerande ledare skapar förutsättningar som ger medarbetare möjlighet och motivation att bidra och att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Med våra insatser tar vi fram det bästa hos våra kunder, vilket skapar positiv förändring för enskilda medarbetaren, organisationen och företagskulturen.

Dagens arbetsliv karaktäriseras ofta som ombytligt, osäkert, komplext och svårnavigerat. Trust hjälper verksamheter med att hantera dessa utmaningar genom att uppmana till att se framåt, se styrkor och de möjligheter som skapas i en ständigt föränderlig verklighet, och att utveckla sin största potential. Ingen annan verksamhetstillgång möjliggör sådana hållbara resultat.

Vad vi gör

Vi utvecklar ledare och skapar förutsättningar för organisationer att lyckas.

Varför vi gör det

Vi vet att världen behöver skickliga ledare.

Hur vi gör det

Skräddarsytt för varje organisation och ledares behov.

År i branschen

Verksamhetsområden

Ledare

Nätverksorganisation

Våra förslag till lösningar matchas med handplockade konsulter och samarbetspartners från vårt gedigna nätverk. Alla har en mångårig erfarenhet med olika styrkor och kompetenser och har arbetar med oss under flera år. De har en lång egen ledarerfarenhet, men också ”skolade” i vårt sätt att arbeta.

Den komplexa världen

Inom ramen för Agenda 2030 har FN antagit 17 globala mål som världen ska ha uppnått senast 2030. Men har vi som individer den inre mognad som krävs för att uppnå målen?

För att möta 2000-talets utmaningar och börja arbeta mot hållbarhet behöver vi utveckla vår förmåga till komplexitetsmedvetenhet, perspektivtagande, medkänsla och medskapande.

Inner Development Goals (IDG) har haft de globala målen som utgångspunkt när de tagit fram sitt forskningsbaserade ramverk som presenterar 5 kategorier med 23 färdigheter och förmågor, som alla är avgörande för att lyckas med hållbara transformationer. De 5 kategorierna skapar en heltäckande ram som visar hur vi behöver utveckla både kognitiva, emotionella och relationella färdigheter för att lyckas arbeta med komplexa utmaningar.

Trust arbetar med IDG-ramverket som utgångspunkt och hjälper organisationer att bedöma vilka färdigheter och förmågor de behöver utveckla för att skapa större genomslag och hållbar tillväxt.

Eva Carloni

Eva Carloni

VD, Konsult

eva.carloni@trustpartner.se

0708-10 35 50

Eva Carloni, psykolog, ägare och VD för Trust.

Eva har en gedigen egen chefserfarenhet och har under de senaste 30 år arbetat med människor och organisationer i förändring inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn.
Eva arbetar med coaching, ledarskapsutveckling ledningsgruppsutveckling samt processhandledning.

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

Administrationsansvarig/Utbildningskoordinator

lena.gustafsson@trustpartner.se

0708-69 09 89

Lena Gustafsson arbetar som administrationsansvarig och utbildningskoordinator på Trust. Hon har de senaste 20 åren arbetat med att administrera och koordinera ett stort antal olika utbildningsprojekt och utvecklingsprogram som genomförts av Trust.

 

Code of conduct

Tystnadsplikt

Att arbeta med människor kräver ansvar och omtanke. Vårt arbetssätt innebär att vi går på djupet – ställer viktiga frågor och får sanna svar. Allt du förmedlar stannar innanför våra väggar och gäller i såväl tal som skrift. 

 

Integritet

Trust är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Professionalism

Varje medarbetare är en del av vårt varumärke. Vi vårdar det genom att hålla högsta möjliga standard på såväl utbildning som erfarenheter och personliga egenskaper.

Few Things

Prenumerera på vårt nyhetsbrev “Few Things” där vi delar med oss av de senaste insikterna inom ledarskap!

Registrering av uppgifter

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande och beskriv vad du vill ha hjälp med så återkommer vi så snart vi har möjlighet.