Våra tjänster

Modigt ledarskap skapar resultat

Vägen till verkligt ledarskap handlar om att förstå sitt uppdrag, att genom medvetenhet våga agera och verkställa det som krävs för verksamheten. Det är viktigt att alltid ha syfte och uppdrag i fokus, att förstå sin organisationskultur och struktur för att skapa möjligheter för utveckling med stöd av den kollektiva intelligensen och modigt samarbete.

Trust brinner för att utveckla människor och verksamheter. Vi hjälper våra kunder att förstå, utnyttja och utveckla existerande styrkor och kompetenser, så att dessa blir den drivande kraften i utformningen och implementeringen av deras egen framtid. Detta kallar vi för “trust the process”.

Vi har bevisen

Trust har tagit ledare till nya nivåer i mer än 30 år. Vi lyckas om och om igen.

Vi är personliga

Med erfarenhet och välbeprövade verktyg, utmanar och utvecklar vi dig och din verksamhet.

Vi möjliggör förändring

Genom en utvecklingsinsats som förankras i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation, skapar vi möjlighet till förändring.

År i branschen

Verksamhetsområden

Ledare

Våra tjänster

Ledarutveckling

Att navigera och leda i komplexitet och förändring kräver ett ledarskap med hög grad av tillit och sårbarhet. Allt för att behålla överblick och klar riktning.

Ledningsgrupps-utveckling

Designad ledningsgruppsutveckling är en process som förankras direkt i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation.

For executive women

Ledarprogrammet för kvinnor som gör dig medveten om din verkliga potential och hjälper dig
att utveckla den i en framgångsrik karriär.

Sagt om Trust

”Trust sätter förtroende i centrum i allt de gör. Genom att hjälpa ledare att utveckla förtroendefulla relationer och främja en kultur av öppen kommunikation skapar de en grund för framgångsrika samarbeten i och mellan organisationer.”

– Charlotte Vahtera, Kommunikationschef/biträdande förvaltningschef, Höganäs kommun

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande och beskriv vad du vill ha hjälp med så återkommer vi.