Ledningsgruppsutveckling

Modiga ledningsgrupper skapar skillnad

Allt eftersom världen blir mer komplex, krävs det fler ledare som kan driva organisationsförändringar för att nå mål och skapa resultat. Ledare som förstår. Ledare som utvecklar och tar till vara kompetens och erfarenhet skapar den lärande organisationen, en organisation som hela tiden kan agera relevant i vår föränderliga värld. En organisation som är modig.

Att samarbeta i olika former och team är viktigare än någonsin. Likaså att utveckla den psykologiska tryggheten, där människor är trygga i att uttrycka sig och att vara sig själva. Det handlar om att ta ansvar, att utveckla självständighet och ta de svåra samtalen samt att göra sin röst hörd.

Att som ledare själv visa vägen genom att ha mod att visa sin sårbarhet och genom ökad öppenhet, skapar du ett ökat klimat av psykologisk säkerhet i din organisation. Att navigera mellan tillit och öppenhet skapar mod i ledningsgruppen.

Vi vet att ledningsgruppen är både en helhet och en samling av individer. Därför arbetar vi med både och. Vi hjälper dig att fokusera på det du kan göra och inte på det du inte kan göra. Var du än är i organisationen kan du göra skillnad.

Vi har bevisen

Trust har tagit ledare till nya nivåer i mer än 30 år. Vi lyckas om och om igen.

Vi är personliga

Med erfarenhet och välbeprövade verktyg, utmanar och utvecklar vi dig och din verksamhet.

Vi möjliggör förändring

Genom en utvecklingsinsats som förankras i de affärsmål och visioner som gäller för din organisation, skapar vi möjlighet till förändring.

År i branschen

Verksamhetsområden

Ledare

Sagt om Trust

”Trust är utmärkta på att utveckla handlingskraftiga ledare – de kan ledarskapets psykologi och hur ledarskapet tar sig uttryck i verkligheten”

— Andreas Norbrant, Stadsdirektör Malmö Stad

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ledningsgrupper?

Skicka ett meddelande och beskriv vad du vill ha hjälp med så återkommer vi.