For Executive Women

När bäste man är en kvinna

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. Few är kraftfullt ledarprogram som gör dig medveten om din verkliga potential. Genom att lära känna dig själv får du svar på frågor och ser vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap. I programmen finns kvinnor i liknande situationer att utbyta erfarenheter med, något som alltid utmynnar i bestående nätverk.

Antal program

Antal kvinnor

Antal mentorer

Personligt ledarskap

Tillvarata dina drivkrafter. Skapa medvetenhet om det omedvetna. Uppnå din fulla potential.

Professionellt ledarskap

Leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde på den nivå som förväntas av dig.

Nätverk

Genom Few bygger du ett starkt nätverk av både män och kvinnor, mentorer och andra deltagare.

Kvinnor som leder

Det finns gott om kvinnor med utvecklad strategisk förmåga och som är verkliga ämnen att bli starka ledare. Men det finns fortfarande för få kvinnor på vd-stolar och i styrelserum. Few är ett ledar- och karriärprogram som gör dig medveten om din verkliga potential och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär.

Våra program

För dig som leder ledare

Executive

Du håller i taktpinnen. Leder hela, eller viktiga delar av organisationen. Ditt agerande påverkar många. Ditt mål är att bli ännu säkrare i ditt agerande. En framstående ledare med trygg balans i tillvaron. I Few omges du av kvinnor i samma situation. Din erfarenhet blir deras. Och vice versa. Du bidrar med nya perspektiv och samlar ny energi. Executive programmet ger dig utbildning och kunskap om den verklighet som råder på högsta ledarnivån. Organisation, affärsmannaskap, maktstrukturer och styrelsearbete. Med kunskapen växer också förmågan att se dig själv i nya, krävande roller. Allt tillsammans med kvinnor med samma mål som du, men från olika organisationer och branscher. Dialogen utvecklas och perspektiven byts. Nätverket växer och blir en bestående tillgång. Längs hela resan har du en erfaren personlig mentor som uppmuntrar och utmanar. Ett kraftfullt program för ledare på exekutiv nivå som drivits av Trust under 15 års tid. Nästa program startar i Öresundsregionen under 2023.

För dig som leder medarbetare

Take the lead

Du leder. Talangen bär. Du möter både uppskattning och kritik – och vet att det finns mer att lära. Nya utmaningar att möta. Du söker kunskap där andra söker, i utbildningar, poddar och sociala medier. I Few får du fysiskt sällskap. Och ett växande nätverk av kvinnor på samma nivå. Under 12 månaders tid får du nya perspektiv och samlar ny energi. Programmet innehåller en personlig mentor, tester, coaching och individuell utveckling med hjälp av gruppen. Det är ett kraftfullt program för ledare som drivs av Trust. Trust har under 30 års tid utvecklat över 10 000 nya ledare.

Sagt om Few

”Alla erfarenheter, lärdomar, kunskaper och perspektiv jag hittills har fått i min karriär har varit som många fristående prickar som jag nu kunnat knyta ihop med hjälp av verktyg från Few.”

– Sara Berger, CEO Sproud International «FEW 7»

”Det bästa jag vet är när det omöjliga blir möjligt och tack vare Trust och FEW programmet har jag fått nya inspirerande och bra ledarskapsverktyg.” 

– Eva Kristiansson, VD Personalstiftelsen PostNord Plus «FEW 9»

”Med FEW har jag kunnat forma någon slags helhet. Hittat mitt djup och solida grund i varför jag gör det jag gör – och för vem jag gör det. Är klar över de värderingar som jag vill ska styra, som kan hjälpa mig hitta riktning och stötta i mina beslut. FEW är ett ledarprogram, som enligt mig, bidrar till att ledare med stort inflytande kan leda med värde, med ansvar och att vi sätter människan i fokus.”

Madeleine Heiman, Rektor, S:t Eriks gymnasium med Riksgymnasiet för Rörelsehindrade, Stockholms stad «FEW 9»

Besök Fews hemsida!

Vill du veta mer om Few?

Skicka ett meddelande och beskriv vad du vill ha hjälp med så återkommer vi.