Inre stillhet – din förmåga till återhämtning

Publicerad: 14 dec, 2020

Enligt APA (American Psychological Association) är inte resilience ett personlighetsdrag som människor har eller inte har. Det involverar beteende, tankar och handlingar som vem som helst kan lära sig att utveckla. Individer som är resilient har färdigheter som hjälper dem att möta och hantera positiva och negativa livshändelser. Faktorer som förebygger stressrelaterad psykologisk ohälsa och utvecklar resilience kallas för skyddande faktorer och delas vanligtvis upp i tre kategorier; inom individen, inom familjen och inom samhället.

Det hjälper individen att bemöta situationer i livet på ett bra sätt genom bland annat: god kognitiv förmåga, problemlösningsförmåga, social kompetens, positiv framtidstro, tillit till sin egen förmåga och en känsla av mening med livet.

10 tips för att utveckla resilience

  1. Sociala kontakter: Att hitta och skapa sociala kontakter med familj och vänner är viktigt, att ta emot hjälp och stöd från de som bryr sig och lyssna till dig själv stärker resilience. Somliga gör detta genom att vara aktiva i en förtroendefull organisation, grupp som kan hjälpa till med att återfå hoppet och en framtidstro. Att hjälpa andra som behöver hjälp har också visat sig stärka resilience.

  2. Inställning: Man kan inte förhindra att stressfyllda och svåra händelser sker, men man kan påverka hur man tolkar och svarar till dessa händelser. Försöka se bortom nuvarande läge och se hur framtida omständigheter kan se lite bättre ut. Uppmärksamma de olika strategier som gör att du mår bättre när du tar dig an svåra situationer.

  3. Acceptera: Vissa mål kanske inte längre är nåbara av olika anledningar. Att acceptera omständigheter som inte kan förändras kan hjälpa dig att fokusera på det du kan påverka.

  4.Rör dig framåt mot dina mål: Utveckla realistiska mål. Gör något regelbundet, även om det ses som ett litet steg framåt, så möjliggör det för dig att arbeta framåt istället för att fokusera på uppgifter som är ouppnåbara, fråga dig själv, ”vad är det för saker som jag känner till som jag kan uppnå idag som hjälper mig framåt i den riktningen som jag vill gå?”.

  5.Agera: Agera i mesta möjliga mån, i motsats till att undvika problemfyllda situationer, istället för att önska att de bara ska försvinna.

  6.Håll utkik efter möjligheter att utveckla dig själv: Människor lär sig ofta något om sig själva och kanske inser att de har utvecklats genom att ta sig igenom stressfyllda upplevelser. Många människor upplever att de efter sina svåra upplevelser har bättre relationer, är mer närvarande, och en högre medvetenhet om sin inre styrka både i stunder när de känner sig säkra och sköra.

  7.Ge näring åt en positiv syn av dig själv: Utveckla självförtroende för din förmåga att lösa problem och lita på att dina insikter hjälper dig utveckla resilience.

  8.Se saker och ting ur olika perspektiv: Försök se den stressiga situationen ur ett bredare perspektiv. Undvik att göra händelsen större än den är.

  9.Bibehåll en hoppfull inställning: En optimistisk syn innebär att du förväntar dig att goda saker kommer att hända i ditt liv. Försök att se framför dig vad du vill ha, istället för att oroa dig för värsta scenario.

  10.Ta hand om dig själv: Var uppmärksam på dina egna behov och känslor. Engagera dig i aktiviteter som du tycker om och som är avslappnande. Motionera regelbundet. Att ta hand om sig själv hjälper till att behålla ditt sinne och kropp förberedd inför att hantera situationer som kräver resilience.

  Genom att fundera över dina svar till följande frågor kan leda till att du kanske upptäcker hur du kan agera, hantera och möta framtida situationer:

  • Vilka olika händelser har varit mest problemfyllda för dig?
  • Hur har dessa händelser påverkat dig?
  • Har det hjälpt dig att tänka på viktiga människor i ditt liv när du har varit nedstämd?
  • Till vem har du vänt dig för stöd när du arbetar dig igenom en stressfylld upplevelse?
  • Vad har du lärt dig om dig själv och din samvaro, samtal med andra under svåra tider?
  • Har det hjälpt dig att hjälpa någon annan som går igenom liknande händelser/situationer?
  • Har du kunnat överkomma liknande hinder, och om ja, hur?
  • Vad har hjälpt dig att känna dig mer hoppfull inför framtiden?