Forskning visar resultat av coaching

Publicerad: 2 apr, 2018

En undersökning bland chefer och HR-partners fann att medarbetare som blivit coachade visade bättre ledarbeteenden och sociala färdigheter.*

Ett coachande förhållningssätt utgår alltid från en positiv människosyn, man ser till den inre potential som den andra personen besitter.  

När man använder sig av det coachande förhållningssättet fungerar man som en spegel för den andra personen. Det leder till en ökad medvetenhet, insikt, och vidare även ökad produktivitet och välbefinnande. Individen ser tydligare hur de agerar, reagerar och kommer till insikten att svaren finns inom dem själva.

Med det coachande förhållningssättet ges ansvaret tillbaka till individen och att av egen kraft hitta lösningar som leder mot uppsatta mål.  Det är när både hjärta och hjärna är med, och du själv är drivkraften till den förändring du vill skapa som den blir möjlig och varaktig. 

Enkelt uttryckt handlar coaching om att ställa öppna frågor som låter mottagaren komma fram till svaret själv. Att lyssna mer än att prata. Och inte komma med lösningar.

En bra struktur för att lägga upp ett coachande samtal är modellen GROW:

GOAL – den coachades mål
REALITY – den coachades verklighet
OPPORTUNITIES – den coachades möjligheter
WHEN, WHERE, WHO – vad ska du göra åt det?

Källa: Wasylyshyn, Gronsky & Haas. Tigers, stripes and behavior change: Survey results of a commissioned coaching program. Consulting Psychology Journal: Practice and Research 2, 2006.