6 steg till ett starkare nätverk

Publicerad: 13 sep, 2020

Sociala nätverk är betydelsefulla i mängder av professionella sammanhang. Genom ett starkt nätverk får du förhandsinformation om vilka tjänster som blir lediga, bakgrunder kring vilka kunskaper som efterfrågas på en specifik arbetsplats, tips om vem du bör vända dig till när du söker jobb och värdefulla rekommendationer.

Det säger Caroline Tovatt, som forskat i rekrytering och det sociala kapitalets betydelse i arbetslivet. En av slutsatserna i hennes doktorsavhandling är att chefer helst anställer via rekommendationer. Vilket givetvis gynnar de personer som har ett starkt nätverk.

Hur starkt är ditt professionella nätverk? Och hur använder du dig av det idag?

Bygg ett starkare nätverk med hjälp av dessa råd:

1. Kvalitet före kvantitet
Enligt Caroline Tovatt handlar det inte om att ha det största nätverket, utan rätt nätverk i rätt del av arbetsmarknaden. Det viktigaste är vilken relation du har till personerna i ditt nätverk, samt att de är intresserade av att hjälpa dig med rekommendationer, tips och kunskap.

2. Tänk ”vinna vinna”
En förutsättning för framgångsrikt nätverkande är att både du och den andra parten får ut lika mycket av det. Att tänka “vinna vinna” är att leta efter lösningar och utbyten som får båda parter att känna sig glada och nöjda. Ett tänk som bygger mer givande relationer och ett mer generöst klimat.

3. Koppla prickarna mellan människor och idéer
Du behöver inte alltid själv få ut någonting av nätverkandet. Om du kan koppla ihop människor som kan ha nytta av varandra så kan det vara precis lika effektivt. Den som är benägen att göra sina medmänniskor en tjänst och tala varmt om personer man litar på, får själv mycket tillbaka. 

4. Ge innan du tar emot
I nätverkssituationer förväntar man sig ofta att bli ombedd att hjälpa. Om du istället vänder på det och bara erbjuder ditt stöd så kommer din nya kontakt att vara tacksam och vilja ge tillbaka.

5. Använd digitala nätverk
Genom att vara synlig på Linkedin gör du det enklare för dina nuvarande kontakter att komma ihåg att introducera dig för sina andra kontakter. Du kan också använda LinkedIn som en databas för att hitta personer som arbetar i bolag eller branscher du är intresserad av. Använd de digitala nätverken: LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter, för att connecta med människor på ett enkelt och naturligt sätt.

6. Gå med i ett arrangerat nätverk
Granska de olika alternativen och fundera på vilken typ av nätverk du vill ingå i. Vad du vill få ut av delta i ett nätverk? Vad kan du bidra med? Är syftet att skapa nya affärskontakter? Eller är syftet att utveckla ditt ledarskap genom inspiraiton och utbyte med andra chefer?