Vilket är ditt professionella rykte?

Publicerad: 20 apr, 2020

Det professionella ryktet eller det personliga varumärket har en avgörande betydelse för vem vi lyssnar på och får förtroende för. Som ledare cirkulerar allt kring ditt professionella rykte. Det avgör din framgång på jobbet, i karriären och hur du lyckas som chef, medarbetare eller entreprenör. När du känner till hur det ser ut har du alla möjligheter i världen att påverka det.

Ditt professionella rykte:

• hjälper dig att bli ledaren som man lyssnar till, litar på och som attraherar talang och investerare.

• skapar förväntningarna kring vad du kan åstadkomma som ledare och hur du kommer att göra det.

• är en mix av dina erfarenheter, styrkor och unika kvaliteter.

• är enligt tidningen Forbes den i särklass bästa måttstocken på din kompetens och talang och visar hur bra du är.

Vi kan hjälpa dig analysera och utveckla ditt professionella rykte. Efter att vi samlat in svar från personer du mött i ditt professionella liv presenterar vi en sammanställning av ditt professionella rykte och din professionella potential. Den baseras på styrkorna som finns i ditt professionella rykte och visar hur du uppfattas – men även vad du uträttar när du är i rätt sammanhang med rätt uppgifter. 

“I think reputation is really all you have in life – and that’s something you’ve got to fight to protect.” 

– Richard Branson

Vill du kartlägga och utveckla ditt personliga varumärke? Kontakta oss för ytterligare information.