Att leda andra – bygg ditt emotionella bankkonto

Publicerad: 2 feb, 2021

I ditt uppdrag som chef och ledare ingår att styra, leda och utveckla den verksamhet du ansvarar för. Du organiserar och leder arbetet och samordnar medarbetare och aktiviteter så att målen kan nås.

För att nå målen behöver medarbetarna förstå sitt och verksamhetens uppdrag och att ha förutsättningar för att genomföra det. Vad du gör och vad du säger har stor betydelse, inte bara för resultatet utan också för klimatet och arbetsmiljön. Du är en förebild i organisationen och det är ditt agerande som till stor del skapar kulturen.

Med ditt ledarskap kan du bidra till att frigöra medarbetarnas kunskap, potential och förmåga. Det kräver både tid och tålamod. Det kräver också att du bygger en ömsesidig förtroendefull relation och ett samspel som gynnar de gemensamma framgångarna.

Det emotionella bankkontot
Stephen Covey fortsätter att inspirera med sin bok “7 goda vanor” om hur vi kan bygga goda relationer och nå gemensamma framgångar. I vårt förra blogginlägg belyste vi vana 1 – 3 som utgör grunden hur vi börjar inuti oss själva, i vår inflytandecirkel. Vi agerar proaktivt, är värderingsstyrda med slutet i sikte och förmögna att organisera och agerar med integritet utifrån våra prioriteringar. Innan vi kommer till vana 4 – 6, vanorna för de ömsesidiga framgångarna vill vi inspirera med hur du kan skapa ett förtroendefull relation med dina medarbetare. Covey använder ”Det emotionella bankkontot” som metafor för att bygga upp ett förtroendekapital i en relation, den känsla av trygghet man känner tillsammans med en annan människa.

Om jag gör insättningar på det emotionella bankkontot med mina medarbetare genom att visa artighet, vänlighet, ärlighet och genom att hålla mina löften bygger jag upp en reserv. Förtroendet ökar och jag kan nyttja det många gånger om så skulle behövas. Jag kan också begå misstag som uppvägs av förtroendenivån, den emotionella reserven. När förtroendekapitalet är stort, sker kommunikationen lätt och effektiv.

Tips på vad som kan uppfattas som insättningar:

1.     Att förstå din medarbetare

2.     Små artigheter och vänligheter

3.     Att hålla löften och utfästelser

4.     Att klargöra förväntningar

5.     Att visa personlig integritet

6.     Att uppriktigt be om ursäkt när du gör ett uttag

Med ett gediget emotionellt bankkonto kan du och dina medarbetare tillsammans fortsätta utveckla ert samspel och tillsammans skapa en kultur som också tillåter både framgång = insättning och misslyckanden = uttag på det emotionella bankkontot. När väl detta finns kan vi gå vidare och kommer och titta på Coveys vanor 4 – 6 för de gemensamma framgångarna.

Bygg ditt emotionella bankkonto (EBK) genom att fundera på dina medarbetare och vilka aktiviteter/beteenden du behöva göra/visa för att det ska bli en insättning på kontot.

Kom ihåg för ett starkt EBK:

·       5:1 regeln – Det kan krävas fem insättningar för att gottgöra ett uttag

·       Det som ses som en insättning av en person kan vara uttag för en annan – agera alltid individanpassat – lär känna dina medarbetare

·       Små insättningar under en lång tid bygger upp ett stort saldo