Ledningsgruppsutveckling med effekt

Publicerad: 20 okt, 2020

Ledningsgruppen i en organisation, oavsett om det gäller offentlig eller privat verksamhet har en viktig funktion. Både som rollmodell och som de som formulerar vision, mission, värderingar, mål och strategier för organisationen.

För att bygga ett framgångsrikt team krävs flera moment.  Gruppen behöver arbeta som ett team med klara roller och uppdrag. Det behövs ett systematiskt synsätt och att gruppmedlemmarna förstår att de deltar främst som företrädare för en helhet. Det behövs också en gemensam bild och förståelse av omvärlden och de frågor som gruppen skall hantera. 

Vikten av HUR
Google konstaterade i sin uppmärksammade studie (Project Aristotle) att det som utmärker ett högpresterande team och en högpresterande individ handlar om relationen till hur:et. Vilka som ingick i teamet spelade mindre roll medan betydelsen handlade om hur man interagerade med varandra, strukturerade sitt arbete och såg på sitt bidrag.

Hur :et – själva processen – påverkar om en grupp uppnår sitt resultat eller inte, hur framgångsrikt resultatet blir och om det nås ett resultat på ett långsiktigt hållbart sätt. Processen i sig har en direkt koppling till den mängd psykologisk trygghet och säkerhet som finns i gruppen.


Vikten av psykologisk trygghet
En av de främsta forskarna i världen när det gäller team och psykologisk trygghet, Professor Amy Edmondson, menar att ledare kan agera och kommunicera på ett sådant sätt att teamen börjar öppna sig och bli mindre defensiva.

Psykologisk trygghet innebär alltså ett gruppklimat där tilliten är hög och där människor både vågar kommunicera halvfärdiga idéer och öppet granska och kritisera ogenomtänkta så väl som genomtänkta idéer. Det finns med andra ord en hög tolerans för att misslyckas vilket medför att fler delar med sig och fler tar utrymme.

Utveckla ert HUR och den psykologiska tryggheten
Trust processkonsultation handlar om att hjälpa grupper att nå sitt syfte och sitt önskade resultat på ett tryggt, effektivt och samverkande sätt. Att utveckla trygghetsfaktorer hos ledare, individuellt hos grupper och i organisationen, genom trygga möten och trygga ledare.  

I processledning är den främsta uppgiften att skapa förutsättningar för individen och gruppen att uppnå sitt syfte och sitt önskade resultat.   

Våra konsulter stöttar gruppen och individen  

·   I att förverkliga syftet (Varför?) 

·   Nå önskade resultat (Vart?) 

·   Fokus på processen (Hur?) 

·   Gruppen/individen själv ansvarar för innehållet (Vad?) 

 

Vi utgår från Susan Wheelans teori om gruppers utveckling och inleder våra processer med hennes analys GDQ, Group Devlopment Questionaire, där gruppen tar ställning till sin mognad, effektivitet och produktivitet. Utifrån resultatet arbetar vi processorienterat över tid där ledningsgruppen träffas heldagar och i internatform. Mellan heldagarna är vi med i ledningsgruppens ordinarie arbete och kan processleda dessa för att nå bästa effekt.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation. Klicka HÄR