När blev du befordrad senast? Vi listar 3 faktorer som ökar dina chanser

Publicerad: 14 apr, 2021

När det kommer till karriär och befordran är det många faktorer som spelar in. Ett visst mått av tillfällighet, timing och tur har betydelse, men med rätt förberedelse kan du förbättra dina odds.

1. Är din organisation medveten om din önskan
En anledning till att inte bli befordrad kan vara att man inte har uttryckt sin vilja och gjort chefen medveten om sin önskan att förflytta sig i organisationen. Du gör säkert ett bra arbete och din chef kanske tar för givet att du trivs och vill stanna i din nuvarande roll. För att minimera denna riskfaktor sätter du upp ett möte med din chef för att diskutera din karriärplan.

Det har stor betydelse hur du inleder och sätter tonen för ditt samtal om din karriär. Börja med en positiv inramning av företaget eller de kollegor och ledarskap du arbetar med och för. Vidare bör du framhäva och påminna om dina prestationer på ett smakfullt sätt och visa på de positiva effekter det bidragit till för organisationen. Till sist ta upp din önskan om en befordran och hur du ser på din karriär och framtid. Hota inte med att lämna utan sätt upp en rimlig tidsram som både du och företaget är överens om för att understryka vikten av befordran för dig, det antyder även att du kanske inte stannar för alltid om ledningen inte tar detta samtal på allvar.

2. Proaktivt ansvarstagande
Visa att du är redo, med befordran kommer ansvar. Visa på din förmåga och vilja att ta ytterligare ansvar och var proaktiv i detta arbete. Be din chef om ytterligare ansvarsområden. Våga säga ja till möjligheter även när uppdraget är större än någonting du gjort tidigare. Leta upp projekt som berör många olika aspekter av verksamheten. Ta dig an tuffa, komplexa problem. Framförallt; gör det till en vana att säga ja till utmaningar och möjligheter – oavsett om du tror att du är redo eller inte.

3. Visa på ditt ledarskap
Att visa på ett framgångsrikt ledarskaps oavsett nivå är en viktig faktor som spelar in och kan särskilja dig i en process för en befordran. Svåra situationer kräver skickligt ledarskap och den som är villig att ta sig an nya ansvarsområden, särskilt de som ingen annan är beredd att ta, har också möjlighet att visa upp verklig ledarskapspotential. Även erfarenhet av att leda och navigerar skickligt i kris utvecklar en värdefull förmåga att fatta beslut under press, ta beräknade risker och få följare med sig i motgångar.

För att sammanfatta dessa tre faktorer är vikten av att visa på resultat betydande men mest av allt kommer varje del kräva stort mod av dig! Lycka till!