Hur 10 minuter på Linkedin kan göra dig synlig för rätt uppdrag

Publicerad: 18 maj, 2020

Vill du förbättra din profil på Linkedin och öka chanserna för att du ska bli synlig för rätt uppdrag? Trusts konsulter tipsar om 3 steg att bli synlig på Linkedin när rätt uppdrag dyker upp – utan att lägga ner allt för mycket tid.

1. Uppdatera din profil med relevant tidigare erfarenhet. 
Hur långt bak i tiden du ska gå kan givetvis bero på ålder och längd på uppdrag, men de senaste 5-8 årens erfarenheter bör finnas med.

Fråga dig själv: 
Vad vill jag i mitt nästa steg/uppdrag? 
Och för att få det, vad behöver jag visa att jag kan och har erfarenhet inom? 

2. Komplettera dina anställningsperioder med fakta.
Vad du har gjort? (arbetsuppgifter)
Vad var uppdraget? (förväntningar på dig)
Vilket ansvar hade du? (ditt mandat och hierarkisk ordning)
Resultatet av din tid? (vad uppnådde du och hur uppnådde du det)

3. Socialisera inte mer, socialisera smartare.
När du gillar, kommenterar och delar inlägg inom ett valt ämne så signalerar du tydligt vad du är intresserad av och i viss mån även har kunskap inom. Du ökar även chansen att stöta på rätt organisationer, ledare eller rekryterare ”i förbifarten” och kan på så sätt skapa relationer på längre sikt.


De vanligaste fallgroparna att undvika:

1. Personligt eller privat?
Att vara aktiv är bra, men tänk också på att Linkedin är ett professionellt forum där du bör göra skillnad på personlig och privat information.

2. Rätt grad av öppenhet 
Att vara öppen och transparent är bra – men i rätt forum och sammanhang med en chans till förklaring. Häng aldrig ut tidigare chefer eller arbetsgivare. 

3. Människa eller robot?
Slutligen kan vi inte bortse från att en profilbild ger ett humant intryck och ökar chansen till uppmärksamhet! Det finns det mängder av statistik på.

Rekryterare bör i ett inledande skede förhålla sig till LinkedIn-profiler på ett objektivt sätt, vilket innebär att man eftersträvar fakta gällande kunskap, förmåga och tidigare erfarenhet hos personer – snarare än att bedöma eventuella indikationer gällande drivkraft, motivation och värderingar. Detta kommer i ett framtida möte, inte utifrån skriven text på nätet. Har du rätt profil för uppdraget, och lyfter fram den enligt råden ovan, så får du med största sannolikhet möjlighet att prata mer om både uppdraget och dig själv under ett fysiskt möte.

Lycka till!