Den snabbaste vägen till VD-jobbet

Publicerad: 14 mar, 2019

Vissa människor klättrar fort på karriärstegen, medan andras karriärer tar längre tid. Den generella uppfattningen brukar ofta vara att vägen till ett toppjobb ska vara spikrak: börja jobba på ett prestigefyllt företag direkt efter studierna, gå ett MBA-program, bli befordrad och undvika alla onödiga risker som kan finnas längs vägen. Men studien ”CEO Genome Project” visar en helt annan bild.

De som tar den snabbaste vägen till toppen gör det inte genom att samla på sig fina meriter och erfarenheter till det perfekta cv:t. De gör det snarare genom modiga beslut och förflyttningar som katapulterar dem till toppen. Studien fann tre typer av ”karriärkatapulter” som var extra vanliga. 95% av deltagarna i studien hade erfarit minst en av dessa och 50% minst två. (Medan endast 24% hade en MBA till exempel). Genom de tre karriärkatapulterna utvecklas förmågorna som särskiljer framgångsrika VD:ar – beslutsfattande, tillförlitlighet, flexibilitet och handlingskraft – samtidigt som chefernas prestationer blir synliga. Vilka av de tre har varit en del av din karriärresa?

Mindre blir större
Över 60% av de som spurtat till toppen tog sig an en mindre roll någon gång i sin karriär. De kan handla om att starta upp någonting nytt inom sitt företag (till exempel en ny produkt eller avdelning), gå till ett mindre företag för att ta ett större ansvar eller starta en egen verksamhet. I varje fall utnyttjade de möjligheten att bygga upp någonting från grunden och ha en utomordentligt stor inverkan på resultatet. Alla behöver vi ibland ta ett steg bakåt eller åt sidan för att kunna fortsätta framåt. Mindre roller, eller roller i samma storlek som den du har nu, kan leda till större möjligheter på sikt, så tänk på den stora bilden när du ska ta ditt nästa steg.

Det stora klivet
Mer än en tredjedel av deltagarnas resa till toppen innehöll ett stort kliv – ofta tidigt i karriären. Dessa chefer struntade i försiktighet och sa ja till möjligheter även när uppdraget var större än någonting de gjort tidigare. Så stora möjligheter får man givetvis inte varje dag, men vad dessa personer hade gemensamt var inställningen att man skapar sin egen tur. Leta upp projekt som berör många olika aspekter av verksamheten. Be din chef om ytterligare ansvarsområden. Ta dig an tuffa, komplexa problem. Framförallt; gör det till en vana att säga ja till större möjligheter – oavsett om du tror att du är redo eller inte.

En riktig röra
Det kan kännas kontraintuitivt och lite skrämmande, men ett sätt att visa din potential är att ta dig an en riktigt stor utmaning. Det kan vara en underpresterande enhet i verksamheten, en misslyckad produkt, en konkurs eller ett annat stort problem som behöver lösas fort. Mer än 30% av personerna som tagit sig till vd-posten snabbt visade sig ha lett sina medarbetare genom en riktig röra. Svåra situationer kräver skickligt ledarskap och den som är villig att ta sig an nya ansvarsområden, särskilt de som ingen annan är beredd att ta, har också möjlighet att visa upp verklig ledarskapspotential. Ledare som navigerat skickligt i kris har utvecklat en värdefull förmåga att fatta beslut under press, ta beräknade risker och få följare med sig i motgångar. Det är med andra ord en oerhört bra förberedelse inför VD-rollen.

Det finns inte en enskild väg som går fortast till VD-posten, men karriärkatapulterna ovan kan med fördel användas av alla som strävar efter en exekutiv ledarroll. De kan vara särskilt kraftfulla för personer som har det svårare att ta sig till toppen. För kvinnor tar det till exempel i genomsnitt 30% längre tid att ta sig till VD-rollen än för män, enligt Korn Ferry. 

”För kvinnor tar det till exempel i genomsnitt 30% längre tid att ta sig till VD-rollen än för män”

Att accellerera genom dessa katapulter kräver ingen MBA eller medfödda egenskaper, men det kräver att man är beredd att göra okonventionella och till och med riskfyllda karriärdrag. Det kräver stort mod. Strävar du efter att leda på hög nivå kan du lika bra bli van vid det.