Motivera din organisation med hjälp av self-management

Publicerad: 20 maj, 2020

Alla framgångar börjar med skickligt ledarskap. Skickligt ledarskap bedrivs av ledare som har en hög grad av självkännedom och förmåga att leda sig själva.

Att öka sin självkännedom handlar till stor del om att regelbundet ställa sig och besvara svåra frågor. Visst är det inte alltid lätt att titta i spegeln och svara på frågor om hur man själv är som ledare. Men det är en viktig del i såväl den personliga som professionella utvecklingen. Self-management är inte bara att balansera arbetsliv och fritid, eller hantera stress. Hur medveten är du om ditt omedvetna, vad som styr dina impulser, tankar och handlingar? Att tillägna en stund varje vecka åt att bedöma sitt eget ledarskap kan vara ett bra verktyg för att mäta framsteg och utmana sig själv att bli bättre. Här är fyra tips på områden att reflektera kring!

Lyssnar jag på rätt nivå?

Ledare som är goda lyssnare absorberar feedback och tar in detaljer som hjälper dem att formulera bra svar. När du reflekterar över ditt ledarskap, fundera över vilken nivå du oftast lyssnar på. Har du fokus på vad det du hör betyder för dig? Eller har du fokus på den andra personen? Lyssnar du fokuserat och tar in budskap med alla dina sinnen?

Goda lyssnare bygger starka relationer. Först när dina medarbetare litar på dig kan det finnas verkligt öppen kommunikation på arbetsplatsen, vilket förbättrar företagskulturen, produktiviteten och syns på sista raden. Så uppmuntra input tidigt och ofta – och lyssna på den. 

När håller jag tillbaka mina medarbetare?

Det finns två säkra sätt att förstöra den individuella motivationen i en arbetsgrupp: En är micromanagement och den andra är att vara så hands-off att medarbetarna inte vet vad de ska göra när problem uppstår. Det kan vara utmanande att hitta en balans mellan de två – att ge medarbetarna den frihet de behöver för att känna sig stärkta och motiverade, men hålla sig så pass involverad att man kan ge guidning när det behövs. Hur gör du?

Erkänner jag mina misstag?

De bästa ledarna är ödmjuka och tar ansvar för sina handlingar. De låter sina följare veta att de inte alltid har de rätta svaren och erkänner att det finns områden som de behöver förbättra. De ber om ursäkt för sina misstag och berättar vad de ska göra för att det inte ska hända igen. Denna kombination av ödmjukhet och självmedvetenhet gör det möjligt för ledare att förflytta sig förbi sina rädslor och svagheter, och säkerställa att de är effektiva.

Hur använder jag mig av andra?

Du kan ha all talang, driv och bra idéer i världen, men du kan inte genomföra allt ensam. Alla behöver vi omge oss med människor som har passioner och färdigheter utanför vår egna komfortzon. Om du låter andra människor göra vad de gör bra, så får du mer tid till att göra det du gör bäst. Hur använder du dig av kompetenserna du har omkring dig? Hur upptäcker och utvecklar du framtida ledare i din organisation?

Det är först när vi kan leda oss själva som vi skickligt kan leda andra.