Professionella ryktet och personligt varumärke, vi reder ut begreppen!

Publicerad: 19 feb, 2020

Det professionella ryktet och det personliga varumärket har en avgörande betydelse för vem vi lyssnar på och får förtroende för. Men vad är då skillnaden och hur arbetar man med de olika delarna?

Professionella ryktet
Som ledare cirkulerar allt kring ditt professionella rykte. Det avgör din framgång på jobbet, i karriären och hur du lyckas som chef, medarbetare eller entreprenör. Ditt professionella rykte hjälper dig att bli den ledare som man lyssnar till, litar på och som attraherar talang och investerare. Det skapar förväntningar kring vad du kan åstadkomma som ledare och hur du kommer att göra det. En blandning av dina erfarenheter, styrkor och unika kvaliteter.

Jag tror att rykte verkligen är allt du har i livet – och det är något du måste kämpa för att skydda. ”- Richard Branson

Personligt varumärke
Allt du gör, hur du gör det, till och med det du väljer att inte göra, formar ditt personliga varumärke. Ditt personliga varumärke är inte den du är – det är den uppfattning som andra har av dig. Det baseras på det värde du levererar till dem, hur du uppfattas av personer i din omgivning, vad du står för och vad som gör dig unik. Att forma sitt personliga varumärke kan vara en utmanande process. Det kräver att vi tittar inåt och frågar oss själva vem vi är, men även vilken ledare vi strävar efter att vara.

”Ditt personliga varumärke är vad människor säger i rummet när du inte är där” – Jeff Bezos, Amazons grundare

Hur och vad kan jag göra för att utveckla dessa?
Ett effektivt sätt att kartlägga och utveckla ditt personliga varumärke är att först ta reda på ditt professionella rykte. Analysen av ditt professionella rykte görs genom intervjuer med personer som sett dig “in action”. Deras beskrivningar ger en samlad bild av hur ditt professionella rykte ser ut idag.

Med det som grund kan du reflektera över din personliga mission, ditt varför och den ledare du vill vara. Ditt personliga varumärke handlar om självkännedom. Du behöver ha kunskap om både dina styrkor och värderingar. Konkreta tips att fråga sig själv kan vara, vilka är dina mål, ambitioner och drömmar, vem är du, vad gör dig unik, vad gör att du sticker ut? Ett personligt varumärke byggs upp under lång tid. Låt det ta den tid som behövs!

Stämmer din bild överens med hur andra ser på dig? Du kan inte helt och hållet styra vilken uppfattning andra människor har om dig, men du kan definitivt påverka den.

För mer information om hur du kan ta reda på ditt professionella rykte klicka här