Att leda andra – vana 4, 5 och 6

Publicerad: 2 feb, 2021

I dagens inlägg fortsätter vi att presentera Stephen Covey och hans goda vanor. I förra inlägget presenterade vi vanorna för att nå de individuella framgångarna, proaktivitet, slutet i sikte och det viktigaste först.

Nu är det dags att gå vidare och titta på hur du kan leda andra med vanorna för de gemensamma framgångarna. Att leda andra genom effektivt samspel mot gemensamma mål och förväntningar möjliggör för ledaren att fokusera på det viktigaste. Precis som vanorna för de individuella framgångarna bygger vanorna 4, 5 och 6 på varandra och ger resultat när du arbetar med dem stegvis.

“Vad lever vi för om inte för att underlätta livet för varandra.

— Georg Eliot

Vana 4: Tänk win-win

Den fjärde vanan utgår från synsättet att det går att komma fram till överenskommelser som är ömsesidigt fördelaktiga och tillfredsställande, i stället för att en förlorar och någon annan vinner. Värsta scenariot är att båda parter upplever sig som förlorare. Med en win-win lösning är alla inblandade nöjda med beslutet och ger sitt fulla engagemang för att uppnå målen.

Win-win är en mental inställning – Som ledare behöver vi vara öppna för andras behov och synpunkter samtidigt som vi är uppriktiga med vad vi själva vill och behöver. Även om det inte är möjligt att nå vinna-vinna i varje situation så hjälper det att vi från början har en tydlig ambition att nå dit. Långsiktigt framgångsrika chefer styr inte sina medarbetare utan utvecklar tydliga förväntningar tillsammans med dem så att medarbetarna sedan leder sig själva. Det kräver både mod och hänsyn.

Tillämpa vana 4 genom självreflektion genom att innan möten fundera på din mentala inställning och hur du går in i sammanhanget. Tillämpa balansen mellan mod och hänsyn.

Vana 5: Försök först förstå och sedan att bli förstådd

Detta är nyckeln till effektiv kommunikation. Stephen R. Covey beskriver detta som den enskilt viktigaste principen inom området mänskliga relationer. Försök förstå med empatiskt lyssnande

En förutsättning är empatiskt lyssnande, där vi sätter våra färdiga föreställningar, stänger lösnings- och rådgivningsbyrån och lyssnar till både det som säg och inte sägs. Med fullt fokus på att försöka förstå den andra personen genom att lyssna med öronen, ögonen och hjärtat. Ett sätt att bekräfta att vi lyssnar empatiskt är att med egna ord sammanfatta vad den andra personen säger och spegla den känsla vi uppfattar hos honom eller henne. Det leder samtalet framåt och ger oss möjligheten att förstå på riktigt, oavsett om vi lyssnar på någon hemma i familjen eller på arbetsplatsen. När vi försöker förstå bjuder vi in och är beredda att lyssna och att lära något som vi inte redan vet. När du inkluderar den du lyssnar på i ditt eget budskap är möjligheterna större att uppnå det resultat du vill ha. Kommunikation får högre genomslagskraft och blir mer effektiv. Vana 5 är väsentlig för att nå win-win lösningar.

Några tips:

·       Fokusera på den du talar med, inte på att ge korrekta svar, råd eller lösningar

·       Repetera sista meningarna som sagts. När du lyssnar för att förstå kommer det att uppfattas som en bekräftelse och ett intresse från din sida

·       Ställ diagnosen innan du ordinerar en kur

·       Våga använda tystnaden – kan ibland vara bästa sättet att förstå.

Tillämpa vana 5 genom att lyssna för att förstå genom att lyssna färdigt och med alla dina sinnen. Träna på att återföra hur du uppfattar en annan persons känslor och tankar. I nästa samtal ge akt på om du har ställt rätt diagnos innan du ordinerar behandling.

Vana 6: skapa synergi

Strävan efter synergi innebär att vi hela tiden söker efter något som är bättre. Vi vill att 1+1 ska bli 10 eller 100 eller till och med 1000. Vägen dit är varken din eller min, det är en ny och bättre väg.  När vi ser olikheter som en verklig möjlighet kan vi bygga innovativa team som skapar förändring och löser problem på ett kreativt sätt.  Att använda och acceptera skillnader i åsikter, perspektiv och erfarenheter är en framgång för att nå resultat. Skillnader blir användbara och gynnar både den kreativa processen och för dem som är med i den. Att skapa synergi innebär ett nytt alternativ som är bättre än de tidigare kända. I arbetet med att skapa synergi behöver vi använda både vana 4 – tänk vinna- vinna och vana 5 – försök förstå innan du blir förstådd. Kommunikation i arbetet med att skapa synergier utgår från ”Kan du berätta mer?” eller ”Hur kan vi utforska detta vidare?”. Det innebär också att det finns en vilja till samarbete och en insats värd besväret att nå det önskade resultatet.

Ett tredje alternativ – en synergi har skapats när båda:

·       Har ändrat inställning

·       Känner ny energi och entusiasm

·       Ser frågan på nytt sätt

·       Känner att relationen har utvecklats

·       Har kommit fram till en lösning som är bättre än vad någon av oss från början trodde var möjlig

Tillämpa vana 6 genom att inkludera vana 4 och 5 nästa gång du möter ett sammanhang där ni från början har olika uppfattningar. Vilket är det tredje alternativet som ingen från början kunde se och som bidar till både resultat, utvecklad relation och kreativ process.