Utveckla din ledarskapskaraktär

Publicerad: 11 mar, 2021

I tidigare inlägg har vi visat på Coveys vanor som ett sätt att skapa en god karaktär. Vanorna 1 – 3 för de personliga framgångarna och vanorna 4 – 6 för de gemensamma. Nu är det dags att binda samman dem och hur du kan med vana 7 fortsätta vara en skarp ledare. Covey har lagt till en vana 8 som handlar om att fortsätta vilja utveckla dig själv och de 7 goda vanorna. Att utveckla utveckla din karaktär och vara  en förebild för andra. 

Vana 7 – Vässa sågen

Många uppträder som en skogsarbetare som har så bråttom att fälla träden att hen inte ger sig tid att fila sågkedjans tänder, med resultatet att arbetet går allt långsammare. Ska du inte bli som skogsarbetaren behöver du bevara och förnya din största tillgång, dig själv. Att vässa sågen handlar om att arbeta med de fyra sidorna av vår natur, den fysiska, andliga, mentala och sociala.

·      Den fysiska. Öka din uthållighet, spänst och styrka med motion. Ät sunt och lär dig hantera stress.

·      Den andliga. Meditation, musik, litteratur eller att vara i naturen är några sätt.

·      Den mentala. Vidga dina vyer genom att läsa, studera och skriva.  Öva förmågan att visualisera och fantisera genom att planera och organisera, slutet i sikte.

·      Den sociala och emotionella. Praktisera Tänk vinna–vinna, Försök först förstå och Skapa synergi i den dagliga samvaron med andra. Investera i ditt emotionella bankkonto och bygg tillit och trygghet.

Balansen mellan sidorna är viktig. En försummad sida skapar ett negativt kraftfält som bromsar din utveckling. Och allt du gör för en sida ger en positiv synergieffekt på de tre andra. Att slipa sågen ska vara en aktivitet i ruta 2 – viktig – inte bråttom i tidsplaneringsmatrisen. Och den ligger mitt i din inflytandecirkel – du har full kontroll och ingen annan kan utföra den åt dig.

Vana 8 – Att ständigt utveckla sig och sina övriga sju vanor

Den åttonde vanan handlar om att hela tiden fortsätta att göra nya val och sätta upp nya mål. Det gäller att bli bättre på att se vad som är viktigt och prioritera detta, att hitta nya och bättre vägar för att båda ska vinna, bli en bättre lyssnare och kommunikatör, hitta nya vägar för samarbete och fortsätta att leta efter sin egen röst (och fortsätta uppmuntra andra som ännu inte har hittat sin). Den åttonde vanan är alltså att skaffa sig den goda vanan att driva sig själv framåt, att lära nytt och lära mer, att finna motivationen och att vara dedikerad. Så länge den åttonde vanan inte stagnerar är möjligheterna stora att de andra vanorna fortsätter att förbättras och förfinas. 

Reflektionsfrågor

Här är några frågor som hjälper dig att reflektera över din egen karaktär och vilka personliga kvaliteter du vill utveckla framåt:

  1. Tänk på en person som har haft ett positivt inflytande på dig, någon du beundrar. Skriv ner vilka av den personens egenskaper du själv skulle vilja utveckla.
  2. Reflektera över den feedback människor i din omgivning har gett dig och hur de beskriver dig.
  3. Föreställ dig att du någon gång i framtiden blir utvald till årets vd/ledare och du blir inbjuden till en samling där representanter från näringsliv och politik finns med för att hylla dina insatser. Ett flertal personer kommer att lovorda dina insatser och din karaktär.
  • Skriv ner vilka ord du helst skulle vilja höra?
  • Vilka beskrivningar skulle göra dig mest stolt?
  • Vilka värden har du skapat för andra?
  • Vilka svagheter hoppas du att de inte har upptäckt?