3 tips till dig som behöver en boost i jobbsökandet!

Publicerad: 30 jun, 2020

En vanlig utmaning i jakten efter ett nytt uppdrag är att hålla uppe motivationen över tid. Stanna upp och analysera vilka aktiviteter som ger resultat och inte. Hur positionerar du dig inför ett nytt uppdrag? Lägger du tid och energi på rätt saker? Här kommer 3 tips för att landa uppdraget.

Personligt varumärke – presenterar du dig på rätt sätt?
Alla har ett personligt varumärke och det har påverkan på vårt jobbsökande. Prioritera och lägg tid på att se över bilden av dig själv och dina egenskaper som du presenterar utåt.

För att kartlägga och utveckla det personliga varumärket kan det vara en idé att ta reda på sitt professionella rykte. Med det som grund kan du reflektera över din personliga mission, ditt varför och vilken ledare du vill vara. Kontrollera att de två beskrivningarna stämmer överens.

En annan aspekt att se över är, följer och integrerar du med kontakter och innehåll som är relevanta i sociala medier? Presenterar du ditt personliga varumärke på rätt sätt, så kommer din kompetens och erfarenhet att bli synlig och attrahera rätt personer, inte minst rekryterare.

Optimera din LinkedIn profil
Investera tid i att optimera din LinkedIn profil för att få ett kraftfullt verktyg i ditt arbetssökande. Nyckeln för att optimera sin LinkedIn profil är att veta vad för typ av uppdrag man är ute efter, i vad för typ av verksamhet, och sedan identifiera de färdigheter som efterfrågas för den typen av uppdrag.

Mot den bakgrunden kan du optimera din profil och forma ditt personliga varumärke genom att använda rätt kompetens för den typen av uppdrag i din tagline, sammanfattning och andra delar av din profil.

LinkedIn profilen är även ett ovärderligt verktyg för att ge mer information och gå på djupet. Din LinkedIn profil ska inte vara en direkt kopia av ditt CV, på LinkedIn har du möjlighet att dela med dig av detaljer under varje listad erfarenhet.

Fokus – gör en plan
En bra karriärplan innebär att du har identifierat ditt nästa steg i fråga om position (omfattning, nivå), bransch eller typ av organisation. Skapa en lista över de 10 bästa företagen du vill arbeta för och börja följa dem i sociala medier. Ta del av informationen de sprider och använd denna i dina sociala interaktioner. Oavsett hur dina nätverksinsatser ser ut, prioritera dem utefter relevans och fokusera på de branscher och organisationer du vill arbeta i.

För att hålla fokus är det viktigt att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål för arbetssökandet. Istället för att känna dig stressad för att du inte har säkrat din nästa roll än så sätt upp delmål för jobbsökande som du vet kommer hjälpa dig att styra i rätt riktning. Ta ett möte med en bra kontakt, registrera dig i kompetensbanken hos ett executive search företag, uppdatera din Linkedinprofil eller ta kontakt med ett antal branschkollegor på LinkedIn.