Ditt professionella rykte – en avgörande faktor för din framgång

Publicerad: 26 aug, 2020

Till skillnad från ditt personliga varumärke, där du har möjlighet att framställa den egna bilden av dig själv, vad du står för och vem du är handlar ditt professionella rykte om något än viktigare – hur din professionella omgivning uppfattar nivån på din expertis, ditt ledarskap, dina unika kvaliteter (soft skills), ditt agerande och dina buggar. Per Frykman, författare av boken “Let´s Talk About Reputation” och expert på ämnet förklarar:

– Ditt professionella rykte är din i särklass viktigaste – och mest outnyttjade tillgång. Det har  samma påverkan på ditt professionella liv som vad du i verkligheten gör. Det skapar förväntningarna kring vad du kan åstadkomma och hur – och att leva upp till det bygger  förtroende. Ett av de absolut viktigaste verktygen för din professionella utveckling.

Undersökningar av Weber Shandwick visar att en ledares professionella rykte har en direkt påverkan på ett företags marknadsvärde. Så – hur gör man på bästa sätt för att förstärka sitt professionella rykte?

– För att kunna arbeta med det professionella ryktet på ett effektivt sätt i exempelvis sociala medier bör man först bli medveten om hur det professionella ryktet konkret ser ut offline, förklarar Per Frykman. Först därefter kan man bygga en effektiv och konsekvent strategi online.

Enligt Per Frykman är det inte ovanligt att just detta glöms bort.
– Är inte detta tydligt innan man börjar arbeta med sitt rykte i sociala medier famlar man i blindo. Det är viktigt att fundera kring syftet med närvaron på sociala media, var man ska agera och efter det vara mycket konsekvent med sitt budskap, fortsätter han.

Per Frykman förklarar också sina tankar kring de rekommendationer man kan få av sin omgivning. Han menar att det alltid är bra men eftersom de inte är anonyma har de en tendens att bli ”för snälla”. Att låta en tredje part utföra en analys av det professionella ryktet där anonymiteten i svaren garanteras ger det bästa och mest trovärdiga resultatet.

 – Du äger inte ditt professionella rykte – det är alltid i betraktarens ögon och när du inser det, då kan du också verkligen påverka det med ditt sätt att agera. Det handlar om ett individuellt tankesätt och engagemang.

Pers 3 tips om vad du kan tänka på kring ditt professionella rykte
1. Kom ihåg att det alltid går före dig, det står upp för dig när du inte är på plats och viktiga beslut ska fattas

2. Oavsett briljanta affärsidéer eller karriärstrategier, avgörs allt med ditt professionella rykte. När du förstår den fullskaliga effekt som detta har kommer din affärsverksamhet, karriär och professionella utveckling att få en ny dimension.

3. Self-awareness är en avgörande ledaregenskap, men andra ser våra styrkor och buggar bäst, vilket är precis vad vårt professionella rykte handlar om. Egentligen borde man därför döpa om self-awareness till other-awareness.