På en skala var placerar du ditt ledarskap?

Publicerad: 7 nov, 2019

Organisationer har vanligtvis en skala av ledarskap, några bra, några kapabla, en andel mediokra och slutligen några undermåliga. Den stora majoriteten av ledare har goda intentioner, är intelligenta och framgångsrika. Men allt för många misslyckas med att leva upp till sin verkliga potential. Varför? För att de slutar arbeta med sig själva.

I en studie publicerad av Harvard Business Review, belyser Professor Linda A. Hill hur ledare sällan ställer sig frågor som ”Hur bra är jag?”, ”Kan jag bli bättre?” om de inte är tvingade i en given situation. De flesta ledare når därmed en viss kompetensnivå och stannar där – omedvetna över vad de skulle kunna nå och borde vara. När frågade du dig själv senast dessa frågor? Och var på skalan ovan placerar du ditt ledarskap?

Vad krävs då för att växa, utvecklas och nå sin fulla potential som ledare?
Allt för ofta underskattar ledare hur mycket tid och ansträngning det tar för att fortsätta växa, utvecklas och nå sin fulla potential. Att bli en framgångsrik ledare är en lång och svår process att lära sig utan hemligheter och få genvägar.

Framgångsrikt ledarskap börjar med dig, vem du är visas i de relationer du skapar med andra. Vad du tänker och känner, de övertygelser och värderingar som driver dig och dina faktiska handlingar har största betydelse för de människor du möter och påverkar. Det är lätt att gå fel i avgörande relationer till andra men framgångsrika ledare har den självmedvetenhet och verktyg som krävs för att skapa bra långsiktiga relationer och förtroende.

Människors förtroende för dig som ledare är avgörande. Förtroende det är grunden för all typ av påverkan och blir avgörande för hur du uppfattas hos mottagaren; ”Kan jag lita på den här personen? ”Hur är personens nivå av personligt engagemang?” Etc. Mottagarens vilja att acceptera ditt inflytande beror till stor del på de kvaliteter de ser i dig. Det förtroendet har två komponenter, tro på din kompetens (du vet vad du ska göra och hur man gör det) och tro på din karaktär (dina motiv och hur väl du vill andra).

Ta dig tid att reflektera, har du nått din fulla potential eller kan du nå högre på skalan? Lägger du ner den tiden och ansträngningen som krävs för att utveckla din medvetenhet om det omedvetna? Behöver du hjälp och verktyg för att nå dit?