3 vanliga utmaningar med hybridledarskap på hybridkontoret!

Publicerad: 8 sep, 2021

Att vårda och utveckla ledare är en viktig prioritering för alla verksamheter idag. Forskning från Center for Creative Leadership visar att verksamheter som tar tillvara och utvecklar sina ledartalanger bidar till

·       Förbättrat finansiellt resultat

·       Framgång att navigera i organisationsförändring

·       Högre attraktions- och kvarhållningsgrader för anställda

·       Ökad förmåga att driva strategiskt utförande

 Även om det finns en rad kompetenser som kännetecknar ett effektivt ledarskap, som till exempel att kommunicera och ge feedback, finns det också viktiga känslomässiga egenskaper och beteenden som ledare behöver komma åt och utveckla för att ta fram det bästa i sig själva och andra. Bland dessa egenskaper finns mod och empati.

En modig ledare är en ledare som växer och blir starkare när vindarna blåser och det stormar runt både det professionella och personliga ledarskapet.  I våra liv är vi utsatta för påfrestningar och kriser. Modiga ledare blir inte skrämda. De ser att mitt i turbulensen finns det en extraordinär möjlighet att växa och resa sig.”

Om du vill vägleda dig själv och ditt team med övertygelse och omvandla affärsutmaningar till möjligheter till positiv förändring, är här fem egenskaper hos modiga ledare du kan utveckla för att främja ditt ledarskap.


Modiga ledaregenskaper


1. Äkthet

Autenticitet är grundläggande för modigt ledarskap. Ett autentiskt ledarskap har stor påverkan på medarbetare, deras arbetstillfredsställelse, engagemang och arbetsglädje. Forskning visar också att organisationer, som består av ledare som är trogna sig själva, visar förbättringar i både medarbetarnas förtroende och resultat. Första steget till att bli en autentisk ledare att fokusera och arbeta med sin personliga utveckling. Att vara nyfiken och utveckla sig själv och sitt personliga ledarskap. Att våga se sig själv, sina styrkor, utmaningar, förbättringsområden och att ständigt vilja göra sig själv lite bättre.


2. Resiliens – förmåga till motståndskraft och återhämtning

Ledarskap kan vara utmanande. När komplexa problem uppstår behöver du vara beredd att möta dem med mod och lagom mängd motståndskraft när du arbetar mot en lösning.

” Motståndskraft är förmågan att inte bara uthärda stora utmaningar, utan att bli starkare mitt i dem”, säger Nancy Koehn, professor vid Harvard Business School.

”Varje gång vi navigerar genom en kris och hittar styrka i den kan vi välja ut en insikt vi kan lära oss av. Samtidigt bestämmer vi oss för att inte bli bittra, svagare, mindre eller mer rädda, utan snarare att bli det lite mer modigare, säger hon. ”En ledares förmåga att göra detta kan vara avgörande, inte bara för hen själv, utan för den inverkan den utövar på andra och på uppdraget. ”

3. Emotionell intelligens

En tydlig förmåga till känslomässig intelligens är avgörande för att vara en ledare som kan samarbeta med andra för att tillsammans uppnå organisationens och verksamhetens mål. Forskning av TalentSmart visar ett tydligt samband mellan framgångsrika medarbetare  och en hög grad av känslomässig intelligens,  En annan studie visar att känslomässigt intelligenta ledare är mer skickliga på att visa en vilja och förmåga att förändras, vilket i sin tur ökar pålitligheten och ökar medarbetarnas vilja till förändring. Att bli en ledare som lyssnar till känslor kräver en ”vilja att utveckla, förbättra och fördjupa självmedvetenheten och att lära sig att lita på den.”


4. Självdisciplin

Förutom att bygga självmedvetenhet och en djupare förståelse för dina känslor behöver du arbeta med självdisciplin och bibehållen balans – även under de mest prövande och påfrestande omständigheterna.

När du står inför en kris eller utmaning behöver du vara beredd att leda under dessa förhållande. Kunna stå stark i uppdraget, hantera det oförutsägbara och använda både mod och empati för att nå en effektfull lösning på situationen. Att våga vänta in och analysera det som händer – att välja väg..

”Du är bättre på att agera från ditt starkaste, proaktiva och lugnaste jag än att du tar den första reaktiva, omedelbara åtgärden.”

5. Dedikerad till syftet

Syftet är avgörande för både individuell och organisatorisk framgång. En rapport från EY visar att så mycket som 96 procent av ledare anser att syftet är viktigt för deras arbetstillfredsställelse.

För att du och din verksamhet ska kunna dra nytta av denna drivkraft och motivator är det absolut nödvändigt att fundera på hur du kan arbeta mer med syftesdriven och utnyttja din organisations mål att ingjuta ditt team med en känsla av organisationens mål och verksamhetens syfte och mål. En gemensam målbild och ett gemensamt ”Why” ger ovärderlig kraft till att nå de gemensamma framgångarna och resultaten. Stärk dina medarbetare och team genom att delegera uppdrag som driver verksamheten framåt och involvera dem i de strategiska viktiga frågorna. Det visar på din tillit till medarbetarna och får dem att känna sig involverade, engagerade och motiverade