6 tips på hur du kan leda i en snabb oförutsägbar värld

Publicerad: 24 nov, 2020

Hur skapar vi ett lugn och förblir trygga i oss själva med ständiga förändringar som sker snabbare och snabbare? Att trots det förhålla oss lugna, trygga och balanserade är en av de utmaningar som nästan alla möter.

För att leda under de omständigheterna fodras att du arbetar med dig själv. Att utveckla ett kraftfullt ledarskap handlar om att vara grundad och trygg i sig själv och agera medvetet. Det är en balansgång mellan att vara öppen för nya idéer och flytta sina perspektiv utan att tappa fokus eller bli desorienterad.

Vi påverkas dagligen av yttre och inre krafter. De yttre krafterna är det som händer i vår omvärld, på den yttersta nivån. Inre krafter är dina personliga värderingar och vem du är. Det finns en akronym, VUCA, som står för Volatility (ombytlighet) Uncertainty (osäkerhet) Complexity (komplexitet) och Ambiguity (mångtydighet). Det är den som idag bäst beskriver den snabbföränderliga och oförutsägbara värld vi lever i.

Hur ska du då lyckas i ditt ledarskap? Hur ska du fatta beslut när osäkerheten är stor? Om man inte förstå vad som händer och inte kan relatera till det och dess konsekvenser kan det skapa förvirring och handlingsförlamning. Med inspiration från olika ledarskapsbloggar listar vi 6 förhållningsätt som är viktiga att arbeta med.

Reflektera över var du står och vad du behöver utveckla?

1. Tydliga intentioner
Om du har en tendens att låta andra få sin vilja igenom behöver du vara tydlig i din kommunikation om din övergripande vision. Visionen ska vara äkta för dig och anpassas till organisationens övergripande mål. Med tydliga intentioner kommer det att bli lättare att stå upp för dem när någon annan försöker påverka dig.

2. Mod
Känner du igen dig i att säga ”Visst, inga problem”, när du egentligen vill säga motsatsen. För att arbeta med dig själv och bli mer trygg och grundad kommer det att vara viktigt att reflektera och arbeta med vad som krävs för ett ärligare och modigare svar. Det kan ta tid och kräver upprepning och viljestyrka.

3. Anpassningsförmåga
Att ha anpassningsförmåga dvs. kunna anpassa sig till olika situationer och behov, ha ett öppet sinne, inte vara knuten till dina idéer och lösningar utan att ge utrymme att tänka om och ändra riktning när det behövs. I vår VUCA värld och i livet i allmänhet är anpassningsförmåga ett måste för ett kraftfullt ledarskap. För att vara riktigt anpassningsbar utan att tappa bort dig själv och vem du är, behöver du först vara tydlig på vad du är villig att kompromissa med eller inte. Genom att tydliggöra detta för dig själv blir det enklare att klargöra vilka områden du är flexibel att kompromissa med.

4. Ödmjukhet
Ödmjukhet definieras som ”en blygsam syn på ens egen betydelse.” Att vara ödmjuk är att ha självförtroende och självvärde. Men inte i förhållande till en annan. Om vi tror att vi är viktigare eller bättre än andra och uppträder därefter hindrar det oss från att kommunicera och samarbeta öppet och kreativt. Det påverkar också det förtroende som andra har till dig. Som ledare är att känna samt ge förtroende till andra en avgörande faktor. När en ledare respekterar andra, oavsett position, inspirerar det till förtroende, kreativitet och laganda i ett team.

5. Empati
Att vara empatisk och visa empati om vad som händer med människor och medarbetare, att sätta dig in i någon annans situation och visa förståelse och stöd för dennes utmaningar. Empatiska ledare skapar trygghet som i sin tur skapar starka, lojala, effektiva och mer informerade team. Skilj på sympati och empati.

6. Ett nyfiket och lärande förhållningssätt
Att vara nyfiken betyder att du ställer frågor och söker efter mening och förståelse. Genom att vara nyfiken kan ledare vara öppna för både nya idéer och förändringar. Det hjälper till att minska behovet av kontroll och att alltid ha rätt. Nyfikenhet tillåter ledare att få information och inspiration vilket innebär att de ständigt växer och förbättras och i förlängningen även deras team. Helt enkelt att ha ett utforskande förhållningssätt till livet.