Ny studie: Kvinnor leder bättre i kristider

Publicerad: 8 feb, 2021

Kvinnor är bättre på att leda i kristider än manliga ledare. Det visar en ny studie som nyligen publicerades i Harvard Business Review. Redan innan krisen var ett faktum visade studier att kvinnliga chefer fick bättre betyg av sina medarbetare jämfört med sina manliga kollegor – ett resultat som nu visat sig bli ännu tydligare. Kvinnor visade sig i studien vara bättre på att engagera, visa förståelse och kommunicera, förmågor som under kris är extra viktiga.

 
Studien är baserad på bedömning av 454 manliga och 366 kvinnliga chefer och presenterar bland annat fakta som att:

  • Kvinnor bedöms som mer positiva och får bättre betyg på 13 av 19 kompetensområden. Manliga chefer rankar högre på ett område: teknisk och professionell expertis. Skillnaden var dock inte signifikant.
  • Förmågan att engagera sina medarbetare visade sig vara bättre hos de kvinnliga cheferna. Snittpoängen var 55,2 för kvinnorna respektive 49,2 för männen.
  • Kvinnliga chefer visade sig vara bättre på att hantera mellanmänskliga relationer, kommunicera på rätt sätt och inspirera och motivera sina medarbetare.
  • Anställda visade sig ställa högre krav på ett öppet ledarskap, med ledare som var öppna för att lära nya saker och som inte prioriterade bort medarbetarnas utveckling trots kristider. Likaså ställde man krav på att ledaren skulle visa förståelse för medarbetarens stress, oro och ångest, förknippat till krisen – något som kvinnorna visade sig vara bättre på.

Ta del av studien på Harvard Business Review
https://hbr.org/2020/12/research-women-are-better-leaders-during-a-crisis