Konsten att välja sitt fokus

Publicerad: 6 maj, 2020

Är du resultatet av dina omständigheter och villkor? Eller är du resultatet av dina val?

Reaktiva människor låter yttre omständigheter, som andras humör och egna känslor, påverka deras respons. Andra människor bestämmer.

Proaktiva människor utgår från sina livsprinciper. De tar sig tid att stanna upp och ta en kort paus. De använder tiden mellan stimulus och respons för att tänka igenom hur de ska göra för att nå ett önskvärt resultat. De väljer själva.

Vi kan särskilja proaktiva och reaktiva människor genom att lyssna på vilka ord och uttryck de använder.

”Låt oss titta på olika alternativ” eller ”Det är inget vi kan göra”

”Jag kan välja ett annat förhållningssätt” eller ”Sådan är jag”

”Jag kan behärska mig” eller ”Han gör mig galen”

”Jag kan skapa en bra presentation” eller ”De kommer aldrig att tillåta det”

”Jag vill”  eller ”Om bara…”

Genom att lyssna på vilket språk du själv använder kan du få insikt i var ditt fokus ligger. Är du resultatet av dina omständigheter och villkor? Eller är du resultatet av dina val? Med andra ord, har du ett reaktivt fokus? Eller ett proaktivt?

”Det finns bara två sätt att leva livet. Det ena är att tänka att inget är ett mirakel. Det andra är att tänka att allt är ett mirakel”

– Albert Einstein

Att ha ett proaktivt fokus handlar om att fokusera på det man kan påverka. När människor fokuserar på sådant de kan påverka, ökar deras kunskap, erfarenhet och trovärdighet.

Visst kommer det dyka upp situationer som vi inte har inflytande över, men det kan vi välja att inte fokusera på. För om vi fokuserar på bekymmer som inte går att påverka får vi ju mindre energi kvar till allt det vi faktiskt kan påverka.

Håller du med?