Coachande ledarskap – så enkelt som att lyssna

Publicerad: 8 maj, 2018

Coachande eller frågande ledarskap börjar med att lyssna. Det är nyckelhålet igenom vilket det kan skapas rörelse. Idag belyser vi 3 olika lyssningsnivåer. Vilken befinner du dig på?

Nivå 1 – Fokus på dig själv
* Du lyssnar till den andra personens ord
* Fokus är: Vad betyder det för mig?
* Spotlight är på den som lyssnar
* Det du hör och ser filtreras genom dina tankar, dina värderingar och dina hållningar, dina konklusioner.

Om du sitter och funderar över vilken din nästa fråga ska vara, är det en indikation på att du lyssnar från nivå 1. 

Nivå 2 – Fokus på den andre
Du lyssnar efter:
* Vad betyder den andres ord
* Vad gömmer sig bakom orden
* Hur sägs sakerna
* Vilket humör är den andre på
* Hur är energinivån och engagemanget i rösten

Lyssningsnivå 2 är där den frågande coachingen/ledarskapet börjar och kännetecknas av:
* Hög medvetenhet om effekten av det sätt man lyssnar på
* Empati, kreativitet, lösning, samarbete och innovation
* Självständig från egen dagordning, tankar och åsikter
* Samtalet handlar ofta om något som är av stor vikt för den andre

Nivå 3 – att lyssna känsligt med alla 6 sinnen
* Du lyssnar som en radar, som uppfattar alla signaler
* Du lyssnar med all sinnen
* Du är öppen för att motta information från alla sinnen
* Du använder den information som sinnena ger dig

Nivå 3 är liksom radiovågor som vi inte kan se. Osynliga vågor som kommer förbi vår antenn, men som vi ändå vet är där, eftersom vi ändå kan höra musiken. En av fördelarna med att lyssna på nivå 3 är att vi får större tillgång till vår intuition. I intuitionen finns information, som inte är direkt synlig, men som kan göras synlig genom att använda den: ”Jag känner att det är svårt för dig. Stämmer det? Vad handlar det om?”. Många utövande konstnärer har en utvecklad gåva att lägga märke till energin i rummet och anpassa deras handlingar och beteende efter det.