5 superskills för att hantera stress, ovisshet och snabb förändringstakt

Publicerad: 18 nov, 2020

Vi lever i en komplex värld där våra förutsättningar i snabb takt förändras och skapar en stor ovisshet och oförutsägbarhet i arbetslivet. Allt fler blir idag sjuka av stress och enligt försäkringskassan ökar de psykiatriska diagnoserna markant. Caroline Stiernstedt Salbom (vd på Stiftelsen Ekskäret) pekar på fem förmågor ”superskills” som du kan utveckla för att hantera arbetslivet och dess utmaningar.

1. Självkontroll
Självkontroll är din förmåga att agera mer medvetet och mindre impulsivt. Vad är du villig att kompromissa om och om vad står du fast vid?

Utveckla din förmåga genom att: Fundera över dina värderingar, dina styrkor, vad som motiverar och engagerar dig. Ju tydligare du blir på att uttrycka dig själv utifrån vad som är viktigt för dig ökar du också din förmåga att leda andra i en snabbväxande, föränderlig verksamhet.

2. Öppenhet
Genom en större öppenhet blir du bättre på att se och fånga upp nya lösningar och se positivt på förändring.

Utveckla din förmåga genom: Öppenhet handlar om din förmåga att lyssna, vara närvarande och nyfiken.

3. Självmedkänsla
Hur ser du på misslyckanden och okända situationer? Hur är din förmåga att gå in i det som känns jobbigt eller det som du inte förstår, kan du hitta nya strategier för att möta förändring och hantera misslyckanden på ett bättre sätt.

Utveckla din förmåga genom att: Öva på att se misstag som ett lärande, det gör att du kan ta dig an utmaningar på ett nytt sätt. Samtidigt möter du också medarbetare på ett mer omtänksamt sätt.

4. Perspektiv
För att fatta rätt beslut i en komplex miljö behöver du ta till dig att det alltid finns flera perspektiv på en viss utmaning. Vad finns det för andra sätt att se på en viss utmaning? Vad finns det för insikter hos dem som inte håller med dig?

Utveckla din förmåga genom att: Lyssna och sök andra synsätt genom att träna dig på att ta andras perspektiv och på att ge och ta emot feedback.

5. Hitta ditt ”varför”
En av de viktigaste förmågorna idag för att minska oro och stress är att hitta sitt ”varför” för såväl dig som din organisation. Varför gör jag det här? Varför finns vi som organisation? Varför är det här viktigt?

Utveckla din förmåga genom att: Hitta dina svar på ovan frågor. När vi inte kan förklara vårt ”varför” blir mål och mening oklara och skapar oro och stress.