Lyckas med ditt mentorskap

Publicerad: 26 maj, 2020

Mentorskap kan vara otroligt värdefullt för såväl adept som mentor. En kraftfull metod för kunskapsutbyte och kompetensutveckling, som bygger på bra kommunikation och en god relation.

Här kommer ett par goda råd för dig som vill lyckas med ditt mentorskap.

1. Definiera mål och behov

Adept: För att skapa ett värdefullt utbyte behöver målen och behoven vara tydliga. Genom att lista upp mål och fundera över vad som krävs för att nå dem blir det lättare för din mentor att vägleda dig. Det kan handla om att du vill utveckla specifika förmågor, förstärka ditt självförtroende, utöka ditt nätverk eller bli bättre på att hantera konflikter. Oavsett vad du vill utveckla är det en bra start att ha målen tydligt formulerade.

Fundera över
Vilka utmaningar hindrar dig från att uppnå dina mål idag?
Vilket utifrån-perspektiv kan skapa störst värde för dig?

Mentor: Genom att förstå och få en överblick över vad din adept har för behov och vad hon vill utveckla, skapar du bra förutsättningar för att er relation ska bli så värdefull som möjligt. Se till att skapa dig en tydlig bild över vad du kan bidra med för att din adept ska nå sina mål och ta reda på hinder och utmaningar som kan uppstå.

Fundera över
Vilka förhoppningar har du över adeptens utveckling och framgång?
Hur vet du att adepten uppnått sitt mål? 


2. Gör en arbetsbeskrivning

Adept: När dina mål är tydliga blir det lättare för att fundera över vilken kunskap och erfarenhet som bäst kan inspirera och vägleda dig.  Var specifik med vad du behöver för att nå dina mål. Ibland kan det handla om att du behöver någon med ett visst nätverk, andra gånger kan det handla om att du behöver hjälp med att förhandla. Tänk igenom vilka personer som har det du behöver. Formulera också ett tydligt ”varför” där du förklarar syftet med varför du tar kontakt med just den tilltänkta mentorn.  

Fundera över
Varför är mentorskapet en nyckel för dig och din framgång?
Vad kan du konkret be om hjälp med?


Mentor:
Kontrollera att adeptens behov stämmer överens med din kunskap och dina förmågor. Var också noggrann med att undersöka adeptens syfte, varför vill denna personen ha vägledning av just dig? Är det på grund av dina förmågor, eller saknas ett tydligt varför?

Fundera över
Vad kan du bidra med?
Vad är syftet med mentorskapet?

“A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself”
– Oprah Winfrey


3. Var ärlig – är ni en bra match?

Adept: Se dig omkring i ditt nätverk för att hitta den mentorn som passar dig och dina behov bäst. Det kan vara personer du känner, arbetar med, har kontakt med via Linkedin eller träffat på en konferens. Oavsett var du hittar din potentiella mentor handlar mycket om att våga fråga. Att bli mentor är ett tidkrävande åtagande, så var beredd på att få ett par ”nej” innan du hittar rätt.


Fundera över
Hur kan du ta kontakt med potentiell mentor på bästa sätt?
Hur hanterar du ett, två och tre nej från potentiella mentorer?

Mentor: Att lära ut är att lära sig två gånger, det kan ge mycket värde men det kan också vara tidskrävande. Fundera därför en extra gång innan du tackar ja så att du vet att du har tiden och energin som krävs för att vägleda din adept. Inget mentorskap blir bra om det inte är ett väl genomtänk beslut.

Fundera över
Är detta ett bra beslut på lång sikt?
Hur kan du göra för att ge adepten bästa förutsättningar att lyckas?

4. Skapa en hållbar process tillsammans

Adept:
För att du ska ha bästa förutsättningar till en värdefull mentorsrelation är det bra att fundera över hur ofta du behöver följa upp. Om du tillsammans med din mentor sätter upp en plan för den första tiden kommer det bli lättare att dra nytta av relationen. Tänk på att anteckna och reflektera efter varje möte för att kunna följa upp och se din egen utveckling.

Fundera över:
Hur skapar du tid för reflektion?
Vad kan du göra mellan era möten för att komma närmre dina mål?

Mentor: Ett värdefullt och lyckat mentorskap ska kännas tillgängligt och kul. Därför kan det vara bra att ni tillsammans kommer överens om hur ofta ni ska följa upp och sätta en ”personlig läroplan” för att strukturera och försäkra er om att ni arbetar mot de mål som är uppsatta.

Fundera över:
På vilket sätt kan du kommunicera hur framgång ser ut?
Hur gör du för att ni ska kommunicera och förstå varandra bra?