De 3 första vanorna – Stephen Covey

Publicerad: 11 jan, 2021

Vi står inför ett nytt år och många av oss har under årens lopp utfärdat nyårslöften. Löften som i vissa fall har infriats och i många fall inte. Varför är det så svårt att hålla löften till oss själva? Vad handlar det egentligen om? För att lyckas behöver vi kunskapen om vad som bör göras och varför, förmågan som säger hur det ska gå till och begäret som är motivation och vilja att göra det. Alla tre är en förutsättning för att lyckas.

För att åstadkomma den önskade förändringen behöver våra vanor brytas, svårt men inte omöjligt. Det krävs vilja och förmåga att avstå från det vi vill nu, till förmån för det vi ytterst vill. För detta behövs strategi och verktyg

Bakgrund till de goda vanorna
Inspirerade av Stephen Covey och hans bok ”De 7 goda vanorna – att leva och verka till 100 procent” delar vi här verktyg för ett framgångsrikt 2021. De 3 första vanorna är individuella och handlar om de personliga segrarna och våra karaktärsvanor.

Varje vana bygger på de föregående vanorna, och är själv en förutsättning för att kunna agera i enligt med den därpå följande vanan. I dagens inlägg presenterar vi de första 3 vanorna och som kommer att följas upp med beskrivning och inspiration av vanorna för samspel med andra och för att behålla skärpa och utveckling.

“När vi inte längre kan förändra situationen – får vi förändra oss själva

— Victor Frankl

Vana 1. Var proaktiv.  

Att bli proaktiv är den första av de privata framgångar du behöver för att förändra dig. Det handlar om att du bestämmer dig för hur du vill låta dig påverkas av omgivningen. Genom att arbeta förebyggande med dig själv istället för att oroa dig för omständigheterna kan du påverka omständigheterna. Du har alltid möjlighet att påverka hur du hanterar det som händer i ditt liv. Du låter inte vädret påverka ditt mående utan du har din egen väderkarta och styr dig med dina livsprinciper och värderingar. 

Du använder din möjlighet att påverka och har därför en inflytandecirkel som är större än din bekymmerscirkel. Du styr dig själv inifrån och gör aktiva val för att nå din strävan. Vill du veta hur proaktiv du är, se vad du satsar din tid och energi på. Är det på sådant du kan påverka? Eller slösar du kraft på sådant du inte kan påverka?

Ägnar du det mesta av din tid åt inflytandecirkeln är du mer proaktiv än reaktiv. Då ägnar du din energi åt det du kan göra något åt. Den blir mer positiv och utvecklande – och din inflytande cirkel blir större. Vill du agera proaktivt, träna din rådighet och din initiativförmåga. Lyssna på vad du säger, dina uttalanden är självuppfyllande profetior som förstärker din karaktär.

Övning:
Fundera över hur du uttrycker dig och reagerar på situationer och din omgivning.

Reaktiva personer använder negationer, måsten och reservationer: jag kan inte, det kommer man aldrig att tilllåta, jag måste, om bara…

Proaktiva personer uttrycker vilja och handling: åt oss se, jag kan, jag ska, jag väljer, jag föredrar….

I vilken cirkel befinner du dig?

Vana 2. Börja med slutet i sikte

Föreställ dig resultatet, slutet i sikte, innan du handlar och skapa en tydlig bild av vad du vill uppnå och åstadkomma. Då kan du släppa det som egentligen inte betyder något. Med slutet i sikte får du ett annat perspektiv på tillvaron. 

Allt skapas två gånger. Först kommer planen, därefter den fysiska skapelsen. Den första skapelsen går ut på att göra rätt saker. Den andra går ut på att göra de sakerna rätt. Att förstå principen om två skapelser och ta ansvar för båda, då arbetar du i din inflytandecirkel och utvidgar den. I det personliga ledarskapet bestäm vad som är viktigt för dig och vad du vill uppnå. 


Sätt upp mål i stort och smått och grunda dem på de värderingar du vill leva efter och vad du prioriterar i livet och som stödjer dig till att agera med proaktivitet och göra aktiva val.  Med slutet i sikte får du ett annat perspektiv på tillvaron.

Övning:

Tillämpa vana 2 i ditt personliga ledarskap – Föreställ dig att du är gäst på din egen begravning. Där finns talare från din familj, dina vänner och dina arbetskamrater. Vad skulle du vilja ha betytt för dem? Vilken karaktär vill du att de ska ha uppfattat hos dig? Vilka insatser ska de minnas? Skriv ner svaren – de är din definition av framgång och hjälper dig att avgöra vad som är viktigt för dig När du vet målet – slutet i sikte kan du också med större lätthet styra dig inifrån och ut – DU VÄLJER!


Tillämpa vana 2 i ditt professionella ledarskap inför ett samtal/möte och föreställ dig vad du vill uppnå för att sätta en tydlig ram och förväntan på resultatet. Det ger förutsättningar att hålla rätt riktning och styrning för att nå det önskade resultatet. DU VÄLJER!

Vilka checkar du av?

Vana 3. Gör det viktigaste först  

Planera din tid så att du ägnar dig åt det som är viktigt i stället för det som är akut. Prioritera det som tar dig närmare din vision och dina mål. Effektiva människor är inte probleminriktade utan möjlighetsinriktade. De tänker förebyggande. Effektiva ledare och medarbetare gör det viktigaste först. Man pratar ofta om tidsplanering, men det handlar mer om att vi ska styra oss själva.  Det viktiga är inte att prioritera det som står på schemat, utan att schemalägga prioriteringarna.  Aktiviteter kan karakteriseras efter brådska och vikt. De brådskande kräver omedelbar uppmärksamhet. De viktiga hjälper oss att nå högprioriterade mål.  

Övning:
För att tillämpa vana 3: Identifiera och skriv ner dina viktigaste prioriteringar för visionen om dina personliga och professionella framgångar. Välj ut de mål som du vill nå under veckan. Lägg sedan schemat. Bestäm när i veckan du ska göra vad. Ägna några minuter varje morgon åt schemat för att hålla kontakt med de värderingsbaserade beslut du fattade när du planerade veckan.

Det uppstår alltid oplanerade situationer och händelser, men är du principbaserad, använder vana 1- proaktivitet och vana 2 – slutet i sikte, kan du gå utanför schemat med bibehållet lugn med fokus på inflytandecirkeln.

Styrs du av din kompass eller klocka?

Vill du lära dig mer om de goda vanorna? Ta kontakt med oss för mer djupgående coaching och uppgifter.