Att leda i kris – 5 goda råd

Publicerad: 31 mar, 2020

Vi befinner oss i en tid där ledarskapet är viktigare än någonsin. Hur skapar vi handlingskraft i dessa oroliga tider? Vi har samlat fem konkreta tips från boken ”Crisis Leadership” av Gene Klann, ledarskapsexpert och forskare, som kan ge inspiration åt dig som ledare.

1. TROVÄRDIG INFORMATION
Det första Klann betonar när det kommer till att leda i kris, är hur viktigt det är att som ledare hålla sig uppdaterad med den senaste informationen. Samtidigt understryker han vikten av att välja rätt informationskällor och inte vända sig till sociala medier eller andra otillförlitliga kanaler.

Ett gott råd: Kom ihåg att hålla dig väl uppdaterad på situationen, men var källkritisk. Den bästa informationen för vårt krisläge idag finns ofta hos myndigheter eller organisationer som WHO.


2. KOMMUNICERA
Enligt Klann är information det drivmedel som smörjer hela organisationens maskineri. Under kris menar han därför att det är nödvändigt att ledare vågar kommunicera och sprida kunskap. Rätt information minskar rädsla och ovisshet, och visar omsorg – att ledningen är involverad och engagerad i hur organisationen mår.

Han betonar också vikten att hitta rätt sätt att kommunicera på. Det personliga mötet listas som en av de primärt viktigaste kommunikationsvägarna, även om det i dagsläget ersätts med virtuella sådana. Gör de i största möjliga mål med det digitala mötet.

Ett gott råd: Upprepa och sprid information kontinuerligt för att minska oro, stress och risken att felaktig information sprids. Hitta de kommunikationsvägar som passar er organisation bäst och var inte rädd för att repetera den information ni vill nå ut med.


3. AGERA
Handlingskraft är en viktig förmåga i kris. I takt med att situationen förändras och därmed också villkoren för hur man ska agera, bör ledarskapet i organisationen göra likaså. I kris är det av största vikt att ledare träder fram och går i bräschen för att få saker att hända.
I boken förklarar Klann att det många gånger är bättre att agera snabbt med risk att göra fel, än att vara passiv.

Ett gott råd: Berätta vad ni gör för att hantera krisen. Genom transparens och handlingskraft hålls situationen lugn och kontrollerad. Våga gå längst fram i ledet för att visa och inspirera.


4. VAR TILLGÄNGLIG
Klann framhåller att ledare under kris måste vara tillgängliga för organisationen. Han menar att de anställda speciellt under en krissituation behöver få bekräftat att ledningen är närvarande. Stöd och gemenskap skapas när ledningen visar engagemang och omsorg genom att vara mer tillgängliga än förr.


Ett gott råd: Tänk på att vara så transparent som möjligt, det ska vara tydligt vilka åtgärder som vidtas för att kontrollera krisen. Ha kontinuerlig kontakt med organisationen för att visa ert engagemang.


5. DRA LÄRDOM
Som med alla kriser har även denna så småningom sitt slut. När organisationen kommer ut på andra sidan är det därför viktigt att reflektera och dra lärdom av upplevelsen. Klann betonar hur viktigt det är att ta fram tydliga riktlinjer och strukturer för krishantering, så att organisationen är väl förberedd för om en kris skulle uppstå igen.  

Ett gott råd: Det är när organisationen nyligen har gått igenom en kris och lärdomarna är färskt i minnet som ni kan dra viktiga slutsatser för att förbereda en krisplan. Vad tar ni med er? Vilka resurser behövs för att hantera en eventuell kommande kris?