Så bygger du ett starkt nätverk

Publicerad: 6 mar, 2020

Nätverk handlar om goda relationer, om sociala sammanhang och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Hur starkt är ditt nätverk? Och hur använder du dig av det idag? Har du ett etablerat nätverk att ta hjälp av vid nya utmaningar som presenteras för dig såväl privat som i arbetslivet?

Precis som vid de flesta relationer i våra liv måste även ett nätverk underhållas för att det ska kunna hålla i längden. Att kontinuerligt arbeta med ditt nätverk är därmed viktigt. Använd olika arenor för att integrera med ditt nätverk. De digitala nätverken, LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter är ett enkelt och naturligt sätt att idag connecta med människor. Men glöm inte att även träffas i det verkliga livet, genom en balans mellan dessa två får du ett bättre utbyte av ditt nätverk.

En annan aspekt är att det inte handlar om att ha det största nätverket, utan rätt nätverk. Det viktigaste är vilken relation du har till personerna i ditt nätverk, samt att de är intresserade av att hjälpa dig med värdefulla rekommendationer, tips och kunskap.

Råd för hur du bygger och förstärker ditt nätverk
1. Var generös – Ditt nätverk fungerar bäst om du själv är generös och erbjuder ett utbyte som gynnar både dig och dina kontakter. I nätverkssituationer förväntar man sig ofta att bli ombedd att hjälpa. Om du istället vänder på det och erbjuder ditt stöd så kommer din nya kontakt att vara tacksamma och vilja ge tillbaka. Ett enkelt sätt att hjälpa andra, och stärka bilden av dig som en person med ett starkt nätverk, är att koppla ihop människor. Ibland är det helt uppenbart att två personer borde träffas, ibland kanske du bara känner på dig att de har något gemensamt. Var öppen med vilket, och låt dem lösa resten.

2. Var nyfiken – visa ditt intresse för andra och bygg goda relationer. Fråga och lyssna mer än du pratar, va nyfiken på andra människor. Visa när du tycker att andra har gjort något bra, uppmuntra och heja på. Begränsa dig inte till vissa grupper, branscher eller sammanhang utan nätverka utanför boxen och lär känna människor med olika bakgrunder och synsätt, då möter du nya utmaningar och möjligheter.

3. Underhåll – En förutsättning för framgångsrikt nätverkande är att både du och den andra parten får ut lika mycket av det. Ta inte bara kontakt någon gång ibland när du själv behöver något. Underhåll relationen kontinuerligt för att skapa en mer givande relation och ett mer generöst klimat.

4. Våga be om hjälp – Var inte för stolt för att be om hjälp, andra har oftast ingen aning om vad du behöver. Våga berätta vad du vill och visa vad du brinner för, då blir du också mer intressant för andra. Ju bättre människorna i ditt nätverk förstår vad du behöver och frågar om, desto bättre kan de hjälpa dig. De mest oväntade personer kan sitta på värdefulla kontakter eller framtida möjligheter.

Tar du dig tid att bygga och utveckla ditt nätverk, har du en värdefull tillgång till ditt förfogande som kan bidrar till din utveckling. Nämligen människor som är redo och villiga att lägga in ett gott ord för dig samt dela värdefulla tips och kunskaper. Sen är det upp till dig att ta nästa steg därifrån!