Varför självmedvetenhet är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap och hur den kan förbättras?

Publicerad: 23 okt, 2019

I denna artikel tittar vi närmare på självmedvetenhet, varför det är en så viktig förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap och hur den kan förbättras.

Enligt en undersökning (genomförd av Potential Project) av över 1000 ledare på 800 företag i över 100 länder visade det sig att ledare på högsta nivå tenderar att ha bättre självmedvetenhet än ledare på lägre nivåer. I själva verket visar en studie (publicerad i Journal of Business Ethics) på att självmedvetenhet kan hjälpa ledare mer än ledarskap som baseras endast på MBA-utbildad logik då det inte tar med alla färdigheter som behövs för att leverera långsiktiga resultat. Kanske beror det på att ledare med starkare självmedvetenhet har bättre förutsättningar att accelerera och klättra i karriären. Eller för att vi på olika sätt uppmanas att öka vår självmedvetenhet allt eftersom vårt ledarskapsansvar ökar. Ökad självmedvetenhet har flera bevisade fördelar: starkare relationer, högre prestanda och effektivare ledarskap.

Forskning idag visar att 95% anser sig vara självmedvetna men i själva verket är det endast 15% som faktiskt är det. Ökad självmedvetenhet går dock att förbättra i några enkla steg för att komplettera den ledarskapsförmåga man redan har:

Ta regelbundna pauser
När vi finner oss i pressade situationer gör vi det vi alltid har gjort. Vi tar till vårt vanligaste tänkande och beteende. Det finns inte mycket medvetenhet i det, och inte heller utrymme att förstå oss själva eller människorna vi leder. Genom att ta regelbundna korta pauser, kan du komma ur ditt vanliga tänkande och beteende. Pausen ger utrymme för medvetenhet att uppstå och gör på så vis att du kan se saker tydligare. Viktigt att poängtera är att vi pratar om en paus där du inte gör någonting. Du kollar inte nyheterna, din telefon eller sociala medier. Tvärtom behöver du lägga ner din telefon, vända dig bort från din dator och bara titta ut genom fönstret, stänga dina ögon eller gå ut ur rummet.

Lyssna uppmärksamt
När vi är stressade, eller har många bollar i luften, använder sig hjärnan av mönsterigenkänning. Den vill ha enkelhet. När andra pratar med dig, sorterar din hjärna automatiskt informationen efter vad den har hört förut och eliminerar det som är nytt. Det kan göra att du inte förstår fullt ut andra människors bekymmer och åsikter, och inte känner av kulturen i organisationen. Du riskerar att bli isolerad i din ledarbubbla, där din hjärna bara lyssnar på din inre röst. För att undvika hjärnans standardiserade mönsterigenkänning gäller det att lyssna uppmärksamt när du är med andra. Ignorera den inre rösten som kommenterar eller värderar det du hör och håll fokus på att lyssna och förstå snarare än att svara. Var öppen. Var nyfiken. Och ifrågasätt dina egna antaganden.

Byt ut ”varför” till ”vad/vilka”
Psykologen Tasha Eurich introducerar oss för det hon kallar ”What not Why” metoden. Ett knep för ökad självkännedom som bygger på att byta ut ett enkelt ord. När du står inför en svår situation eller har misslyckats med någonting, föreslår Tasha att du ska fråga dig själv ”vad/vilka”-frågor i stället för ”varför”-frågor. När vi ställer oss frågan ”varför” kan effekten nämligen bli reaktiv. ”Varför händer detta mig?”, ”Varför blev det så fel?”, ”Varför kan han inte bara förstå?”. Kan vi istället ställa om frågan och använda ”vad/vilka” så blir vi mer framtidsfokuserade och proaktiva. ”Vad är viktigt för mig?”, ”Vad kan jag göra annorlunda i framtiden?”, ”Vilka situationer får mig att brusa upp och vad har de gemensamt?”.

Fundera på vad du kan göra för att utveckla ditt personliga ledarskap och självmedvetenhet i en hektisk omvärld?