3 mentala blockeringar som hindrar dig från att göra det du säger att du vill göra

Publicerad: 26 okt, 2020

Efter flera års forskning inom området – mentala blockeringar som hindrar oss från att nå våra mål – kan psykologen Amanda Crowell förklara vad det är som händer när vi vill uppnå någonting och tänker på det hela tiden, men ändå inte utför de steg som krävs för att nå dit. Det finns tre kraftfulla tankegångs-blockeringar som gör att vi fastnar i det som Cromwell valt att kalla defensiv misslyckande. Så här förklarar hon de tre blockeringarna och hur man övervinner dem:


Blockering 1: ”Jag tror inte att jag kan göra det här”

Denna blockering handlar om att du någonstans i ditt hjärta tror att du bara inte kan göra det. Kanske tror du att vissa människor har den talang eller genetik som krävs för att genomföra det du vill göra, och att du saknar det. Om du tror att kärnan till framgång är medfödd talang eller genetik så kan misstag och misslyckanden få alldeles för stor betydelse – och fungera som bevis på att du helt enkelt inte har vad som krävs för att nå ditt mål.

Hur man övervinner det: Försök att tänka på varje misslyckande som ett steg på vägen till framgång genom att utveckla vad Carol Dweck (se hennes TED-talk!) och andra forskare kallar ett ”Growth mindset” (dynamiskt tankesätt). När du väljer detta tankesätt, förlorar misslyckanden sin negativa betydelse. En tuff start eller ett misstag blir inte längre bevis på att du aldrig borde ha försökt – utan istället unika möjligheter att lära. Du inser att framgång inte handlar om talang; det handlar om ansträngning över tid. Nästa gång du känner att du misslyckats kan du säga till dig själv att ”det här tar mig åtminstone ett litet steg närmare mitt mål”.

Blockering 2: ”Sådana som jag är inte bra på det här”

Genom många år av experimenterande och reflektion över vem vi är, var vi kom ifrån och vem vi vill vara, formar vi alla våra egna identiteter. Våra identiteter kan ge oss en känsla av mening och plats i världen, men ibland kan de också komma i vägen för oss. Exempelvis när vi ska ta oss an nya utmaningar.

Crowell berättar om hur hon själv kämpade med att sälja in sig själv och hitta kunder i början av sin karriär. Hon gjorde upp planer på att delta i olika nätverksträffar men när datumen närmade sig bestämde hon sig alltid för att hon var för upptagen för att delta. Efter sin forskning i defensivt misslyckande insåg Amanda att hon hade svårt att sälja in sig själv eftersom hon ansåg att gick emot hennes identitet. Hon såg sig själv som den ”storhjärtade och hjälpsamma typen” och att marknadsföra sig själv och sälja sina tjänster fick henne därför att känna sig påträngande.

Hennes råd för att övervinna det? Hitta personer som liknar dig och gör saker som liknar det du vill göra. Be dem om råd! ”Jag var tvungen att hitta en annan storhjärtad person som var bra på att marknadsföra sin verksamhet, och lära mig av henne”, berättar Amanda Crowell. Denna person visade tillvägagångssätt som hon kunde använda för att sälja in sin verksamhet utan att gå emot sin identitet eller personlighet. “Ju närmare du kan ta med ditt mål eller aktivitet till din identitet, desto lättare blir det för dig att fullfölja det”, förklarar Crowell.

Blockering 3: ”Jag borde göra det här, men vill egentligen inte”

Eller som Crowell säger: ”I hemlighet vill du inte göra det; du tror bara att du borde vilja göra det.” I grund och botten värderar du det av fel skäl. Det finns två vanliga orsaker till att vi vill ha eller åstadkomma något: Det ena är inneboende motivation – orsaker som kommer från dig, dina intressen, din nyfikenhet eller dina långsiktiga förhoppningar och drömmar. Det andra är extrinsiska skäl, som att ”alla andra gör det” eller ”mina föräldrar skulle bli stolta” eller ”oj, vad jag skulle beundras!”.

Så här övervinner du det: Se på din motivation – anledningen till att du vill göra det du säger att du vill göra – som din personliga energikälla. Om arbetet du vill göra är svårt, kommer det att vara angeläget för dig att sluta, och det krävs ett riktigt inneboende intresse för att hålla fokus på de nödvändiga stegen. Om du bara kommer på extrinsiska skäl till din aktivitet eller mål, kommer du med största sannolikhet landa i att målet inte är värt att fullfölja. Crowells bästa tips är att identifiera den bakomliggande motivationen till det du vill göra och skriva ner den. När du känner för att ge upp läser du det du skrivit och låter det motivera dig att fortsätta.