6 steg: Motivera din organisation

Publicerad: 31 maj, 2020

Tidigare i veckan delade vi en inspirationsartikel om modernt och autentiskt ledarskap och om hur man får sin organisation att prestera dag in och dag ut. Förutom att, som i artikeln, leda med hjärtat och skapa tillit i organisationen finns det fler konkreta tips på hur du håller din organisation motiverad. Här kommer 6 goda råd.

Lyssna 
Lyssna på dina medarbetare under individuella möten såväl som gruppmöten. Genom en ”min dörr är alltid öppen-attityd” där allas åsikter är lika värda skapar du en kultur där medarbetarna känner ägandeskap över sitt ansvarsområde – en viktig motivationsfaktor för de allra flesta.

Fundera över: Hur kan du skapa en öppen attityd där organisationen lyssnar till varandra?

Tydlighet  
Målet och slutprodukten är en av de mest självklara motivationsfaktorerna. Var tydlig när du kommunicerar mål och syfte med ett projekt och ge hela teamet inblick i vad projektet bidrar med för organisationen. Vilka förändringar kommer projektet att medföra och vilket ansvar har varje medarbetare för att teamet ska nå det gemensamma målet? Ta in medarbetarnas idéer och delegera ansvaret i enlighet med detta – det skapar förtroende.

Fundera över: Hur kan du förmedla värdet av ert gemensamma arbete till organisationen?

Förtroende
De allra flesta presterar bäst i en organisation vars ledarskap är pålitligt och frekvent. Lev upp till vad du lovar och var transparent, det får dina medarbetare att lita på dig. Precis lika viktigt som det är att organisationen litar på dig, är det att du kan lita på dem. Förtroende är en viktig katalysator för att organisationen ska känna ägandeskap. När de känner det kommer de vara beredda att göra det där lilla extra för att ni tillsammans ska lyckas. Samarbete är nyckeln till förtroende.

Fundera över: Hur kan du skapa tillfällen för organisationen att samarbeta och skapa tillit till varandra?  

Passion
Fråga ofta dina medarbetare om vad som motiverar och inspirerar dem. Lär känna deras individuella intressen och mål för att kunna uppmuntra dessa. För vissa handlar det om vidareutbildning och ledarskapsprogram, och för andra om att få arbeta i en viss typ av projekt. Genom att fånga upp individuella visioner kommer du kunna delegera arbetsuppgifter i enlighet med deras intressen.

Fundera över: Hur kan du fånga upp individuella visioner och mål i organisationen?

Delaktighet
Att medarbetarna får vara delaktiga i hur det går är precis lika viktigt som att vara tydlig i din kommunikation. Skapa tillfällen för uppföljning och stäm av med jämna mellanrum för att se om organisationen behöver ytterligare stöd, eller om det går enligt plan. Det är viktigt att ge bekräftelse, det finns ofta en tydlig koppling mellan omotiverade medarbetare och osäkerhet kring sin yrkesroll.

Fundera över: Hur kan du säkerställa dig om att medarbetarna känner sig sedda och trygga i sina respektive roller?

Bekräftelse
Bekräftelse och beröm är viktiga faktorer för motivationen hos de flesta av dina medarbetare. Ta inte förgivet att organisationen vet att de gjort ett bra jobb, kommunicera det. Uttryck beröm för deras arbete, både individuellt och i grupp för att få alla i organisationen att känna sig sedda och viktiga.

Fundera över: Tar du för givet att organisationen vet om när de gjort ett bra arbete eller låter du dem få veta det genom beröm?