Johanna Persson om modernt och hållbart ledarskap

Publicerad: 22 maj, 2020

Berendsen har de senaste åren fått flera fina utmärkelser. Kvinnan vid rodret, tillika bolagets VD, heter Johanna Persson. Vi har pratat om modernt och hållbart ledarskap. Ett inspirerande samtal om att leda med hjärtat och om vikten av att våga vara sig själv till 100%. Låt dig inspireras!

Vad är utmärkande för ditt ledarskap och på vilket sätt genomsyrar det organisationen? 

Jag är såklart otroligt stolt och glad över all positiv uppmärksamhet som vi fått de senaste åren. Mycket bygger på hårt arbete som gjorts under många år och en del är nytt.  Vad gäller mig och mitt ledarskap så har jag efter snart 14 år landat i att jag fungerar bäst när jag leder med hjärtat och är mig själv. Kommunikation är också en viktigt del i mitt ledarskap. Jag hoppas att det genomsyrar organisationen på så sätt att man känner tillit till mig som person och ledare, att det jag säger stämmer med det jag gör. Särskilt nu under dessa extraordinära tider, när det krävs tuffa beslut och mycket ställs på sin spets, så känner de anställda fortsatt igen sig i mitt agerande och kan känna en trygghet i det.  

Vad är din syn på ett modernt ledarskap och vilken är den viktigaste frågan som du driver? 

För mig handlar ett modernt ledarskap om just tillit och att få människor i sin närhet att våga vara sig själv. Min målsättning är att skapa en miljö för mig själv, mitt team och min organisation där alla känner att man kan vara 100% sig själv, även i sin yrkesroll. Om jag lyckas skapa en miljö där det är okej att vara autentisk är jag övertygad, och har under åren fått uppleva, att det bygger både starkare och mer högpresterande team och organisationer. 

Förutom all energi som nu måste riktas mot att hantera och parera effekterna av Coronakrisen, är det mångfalds och hållbarhetsfrågorna som är i fokus. Vi verkar i en industri som både har kunskap och kapacitet att påverka åt ett positivt håll i dessa frågor och med det kommer ett ansvar som jag tar på stort allvar. I den rådande situationen är det extremt viktigt att vi inte tappar fokus på hållbarhetsfrågorna utan att vi istället använder återuppbyggnadsfasen åt att ta beslut som ser till att accelerera detta arbete ytterligare.

På vilket sätt kommer man märka att du och Berendsen har ändrat ert sätt att vara efter Coronakrisen? 

Min första kris inom yrkeslivet var finanskrisen och min andra blir Coronakrisen. Precis som då kommer vi –när detta är över – att komma stärkta ur krisen. Jag kommer ha ytterligare erfarenheter och en trygghet i mitt ledarskap som jag kan nyttja framåt och på Berendsen kommer vi att komma ur krisen med ännu starkare relationer till varandra inom bolaget men också till våra kunder. Vi har lagt vårt fokus på att vara en partner för våra kunder som står trygg såväl under krisen, som efter, och detsamma gäller för oss som arbetsgivare. Då Berendsen dessutom firar 70 år i år och har tagit sig igenom ett flertal kriser under åren kommer vi få ännu ett kvitto på hur starkt vårt företag är och hur väl rustade vi är för att ta oss an svåra utmaningar tillsammans.