Når du alltid fram? Så kommunicerar du tydligare

Publicerad: 8 jun, 2020

Kommunikation består…

till 55-65% av kroppsspråk, kroppshållning, gester och ögonkontakt

till 30-40% av röstkvalitet

till 5-7% av innehållet eller orden som används

De exakta procentsatserna kan variera med deltagare, kultur, etc. men proportionerna är ofta till förmån för kroppsspråket. Vad innebär det i en tid av mailande och sms:ande? Och hur stor är kommunikationens betydelse för vår genomslagskraft och framgång som ledare?

Vi kan titta på Shannon & Weavers modell som tydliggjordes genom studier i den amerikanska försvarsmakten och där slutsatsen är att avsaknaden av i förväg överenskomna gemensamma koder och redundant information gör att det uppstår onödiga svårigheter hos mottagaren vid avkodning av det sända meddelandet. Mellan sändare och mottagare uppstår brus som förändrar budskapet.

Bruset vi har att ta hänsyn till kan vara ryktesspridning, distraherad mottagare, olika känslor, olika erfarenheter, tid och rum, organisationen, strukturen och mycket annat.

Tydligheten kan vi öka genom 
Att ha en tydlig avsändare, undvik ”man”
Att välja tid och rum
Att vara medveten om vårt kroppsspråk och hur vi använder det omedvetet
Att undvika ”måste” – byt gärna till ”ska”, ”vill”, ”önskar”, ”behöver”
Att undvika ”men” – kan skapa negativ energi i kommunikationen, byt gärna till ”och” som ökar den positiva kraften och för kommunikationen framåt
Att vara förberedd
Att ha ett tydligt syfte och mål
Att ta ett kvitto, ”hur har du uppfattat…”

Hur gör du för att öka tydligheten i din kommunikation?