Autentiskt ledarskap

Publicerad: 11 maj, 2020

Genom autentiskt ledarskap kan man bygga team och företag som drivs av en gemensam vision. Där missioner, inte pengar, är det som motiverar. Men vad är autentiskt ledarskap? Och vad utmärker en autentisk ledare?
 

Du vet varför du leder, vad ditt syfte är med att vara ledare. 
Många vill bli ledare men ägnar föga tanke åt syftet. De lockas av makten, prestigen och pengarna. För att finna ditt syfte måste du förstå dig själv. Vad brinner du för? Vilka är dina grundläggande drivkrafter? Är det att göra världen bättre, att tjäna andra eller något annat? Finn sedan en organisation vars syfte överensstämmer med ditt eget. Annars får du svårt att hitta den rätta motivationen och använda din förmåga till det yttersta. Om ditt nuvarande arbete inte inspirerar dig, sök ett annat jobb eller ett annat företag där du kan hysa passion för arbetet.

Du styr efter din moraliska kompass, dina grundläggande värderingar. Och du utvecklar dem i dialog med andra människor. 
Ett utmärkande drag hos autentiska ledare är integriteten. De tvekar inte att säga hela sanningen, hur svårt det än är. De förtjänar andras förtroende genom att inte försöka gömma det negativa. Testa hur hållbara dina värderingar är när det verkligen gäller. Försätt dig själv i situationer där du tvingas fatta svåra beslut och där dina värderingar sätts på prov. Att prata om sina goda värderingar är lätt. Att följa dem när det blåser storm är svårare. Men få saker är värre än ledare som predikar om goda värderingar för de anställda men inte själv följer dem.

Du leder med hjärtat. 
Du är öppen, bjuder på dig själv och är uppriktigt intresserad av andra. Du visar de anställda att det finns ett djupare syfte med deras arbete och vinner därmed deras hjärtan för jobbet. Det kan bli den avgörande skillnaden mellan er och konkurrenterna. Alldeles för många ledare avskärmar sig från dem som har det svårt. De håller sig till människor som är som de själva och beter sig som om de inte har medkänsla med någon. Utveckla din medkänsla genom att lyssna på dina anställda och ta reda på hur andra människor lever.

Du knyter nära och varaktiga relationer med dina medarbetare. 
Dagens anställda kräver det om de ska satsa fullt på arbetet. Ett nära och öppet förhållande mellan ledare och anställd alstrar förtroende och engagemang. Det gäller inte minst när du kommer med dåliga nyheter eller kritik. Många ledare fruktar sådana relationer. En del påstår sig inte vilja vara nära någon de kanske en dag måste avskeda. Det verkliga skälet är oftast deras rädsla för att blotta sina svagheter.

Du visar självdisciplin. 
Du gör allt du kan för att dina handlingar ska spegla dina värderingar. Och när du inte lyckas, erkänner du det. Annars tappar andra respekten för dig. En ledares beteenden skärskådas och diskuteras av både personal och utomstående
 

”I am not perfect, but I am enough”

 – Carl Rogers

För att kunna vara autentiska behöver vi vara ärliga mot omvärlden och mot oss själva. Varken personer eller organisationer är perfekta – det behöver vi acceptera och stå för.