Dagens ledare behöver kunna visa på sårbarhet!

Publicerad: 4 nov, 2020


I vår komplexa och osäkra värld behövs ledare som är medvetna om sina egna begränsningar och som har ödmjukhet att vara tydliga med sina utmaningar. När fokus ligger på att hjälpa medarbetarna och verksamheten framåt, öppnar sårbara ledare upp för att stimulera till konstruktiv kritik och oliktänkande.

Att leda medarbetare och team till psykologisk trygghet som ger resultat förutsätter ett ledarskap som vågar vara modigt och visa sårbarhet. Myten om den tuffa och självsäkra ledarstilen har i tider av osäkerhet visat på alltför stora svagheter. Flexibilitet och öppenhet är ett tecken på förtroende, inte svaghet. En ledares uppdrag är inte att vara en hjälte, det är att föra en grupp människor tillsammans för att kollektivt lösa problem och nå resultat. Att var villig att prova strategier som du inte tänkte på eller som är nya för dig

Framgångsrika ledare är mer intresserade av att förstå än att ha rätt och kan därför acceptera att de hade fel. Eftersom fokus ligger på att hjälpa medarbetare och verksamhet kan de ta stora, djärva och ibland impopulära beslut utan att det påverkar relationer och trygghet negativt.

Vad kan du göra för att odla en mer sårbar ledarstil? Här är några förslag:

 1. Börja med att tala sanning.
  Var uppriktig och dela med dig om både vad du vet, och om vad du inte vet. När du är tydlig med de utmaningar som väntar hjälper du ditt team. Att vara öppen om dina svagheter är det ultimata tecknet på styrka.
 2. Be om hjälp.
  Att öppna upp de krafter som bygger relationer i ett team. Var ärlig om ditt behov av medarbetarna och gruppens stöd. Din ärlighet kommer att öka medarbetarnas engagemang och kommer att bidra till nya idéer, lösningar och energi för att ta itu med de utmaningar som finns. Det kommer att göra ditt ledarskap starkare.
 3. Gå utanför din komfortzon.  
  Våga släppa taget och testa nya tillvägagångssätt. Våga släppa sargen och det berövade tillvägagångssättet. Våga utmana dina svagheter och på kort sikt tåla en osäkerhet för att på lång sikt bli starkare. 
 4. När du gör ett misstag, erkänn det och be om ursäkt.
  När du gör det, oavsett hur besvikna människor är, kommer de att uppskatta din ärlighet och lita på dig mer än om du ljuger för dem. Att erkänna ett fel är en effektiv strategi för att visa för andra att du har gott omdöme och självkännedom.
 5. Dela med dig av din egen utvecklingsplan. 
  Ledare som vågar visa sårbarhet delar med sig av sin egen utvecklingsplan, utmaningar och förbättringsområden. Det är en ledare som är tydlig med vad medarbetarna kan förvänta sig och också vad de behöver hjälp med för att utvecklas.

Vill du utveckla ditt ledarskap och med ett utifrån-perspektiv få råd om hur du kan utveckla ditt sårbara ledarskap för att skapa psykologisk trygghet?
Klicka HÄR för att komma i kontakt med en av våra erfarna konsulter