Marie Winther Bothén: ”Var chauffören i ditt eget liv”

Publicerad: 30 apr, 2024

Marie Winther Bothén, CFO på FlatFrog Laboratories AB, är mer än bara en professionell ledare – hon är en mångsidig individ som balanserar olika roller i livet. Från att ha börjat sin karriär på Ericsson till att nu navigera som en respekterad finansiell kraft, delar hon sin resa och insikter om ledarskap. I en exklusiv intervju berättar hon om sin resa, FEWs ledarprogram och sina personliga ledarskapsprinciper, samtidigt som hon ger värdefulla råd till unga kvinnor i början av sina karriärer. Upptäck vad som gör henne till en unik och värdefull tillgång i sin organisation och hur hon balanserar karriär med personlig hållbarhet.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
En mamma, fru, chef, syster, dotter och vän – ja många saker men på samma gång en och samma, trygga, sakliga och analyserande person som alltid vill hjälpa och få saker och ting lösta.

Berätta kort om din professionella resa!
Efter färdig universitetsutbildning började jag på Ericsson i Lund där jag snabbt fick utlandstjänst i Singapore, senare även London. Verksamhetsstöd i form av analys av siffrorna samt struktur, ordning och reda var fokuset. Men vid 38 års ålder ville jag göra något annat och fortsatte min resa inom ekonom-yrket tillsammans med min specialitet; implementera diverse IT-system (ERP system). Det ena ledde till det andra och 2011 var jag CFO i Köpenhamn på ett venture capital-ägt företag. En utmaning, men helt underbar skola i vad mitt yrke handlar om. Därefter blev det några år som VD för att sen återigen jobba som CFO med IT och HR som utökat ansvar, nu också med private equity-ägande. Under alla år har jag drivit min egen, personliga utveckling mycket för att jag vet att det är när JAG växer som jag kan vara en bättre tillgång för företaget och ägarna jag jobbar för.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?  
FEW har gett mig insikt i vem den autentiska Marie är och insikt om vad den bästa versionen av autentiska Marie är. Programmet har gett mig ett inre lugn och trygghet som är så användbart, speciellt i situationer där ansvarstagande krävs, andras otrygghet behöver hanteras eller där tuffa prioriteringar behöver göras. Det har betytt massor att äntligen känna sig grundad.

Vad utmärker dig som ledare?
Tuff men rättvis – nej skämt åsido – snäll men ställer krav – lyssnar och coachar. Tillgänglig, samt tillitsfull.

Hur skapar du värde i din organisation?
Genom att vara mig själv, lyssna in, förstå och aldrig ge upp om att finna lösningar som förbättrar för företaget och dess ’stakeholders’. Strategiskt, långsiktigt tänkande med de värden som personer i fokus (och inte bara produkter och statistik).

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Att med ödmjukhet och öppenhet kommer man långt, utan att för den delen förlora sig själv. Driv din egen utveckling och sitt inte och vänta på att någon annan ska säkerställa den. – Var chauffören i ditt eget liv!

Har du något levnadsmotto?

Jag inser att jag har två😊
– Love all, trust a few, do harm to none.
– Välj Glädje!

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Genom att jag ständigt påminner mig om att andas, känna efter i maggropen om det känns rätt, njuta av naturen (trädgården, utsikten mm) – GROUNDED – i GRACE* – Ja går du FEW så lär du dig detta !! 😊

* GRACE = Grounded, Relaxed, Aware, Centered, Energized