Anna Älverstad: ”Välj” din chef med omsorg

Publicerad: 30 apr, 2024

Anna Älverstad, regionchef för Skandinavien på Berner Medical, bjuder in till en resa genom hennes personliga och professionella utveckling. Från de första stegen inom Med Tek till ledarroller inom B2B-sälj i olika branscher, delar hon med sig av insikter och erfarenheter som har präglat hennes ledarstil. I en exklusiv intervju ger hon en inblick i vad som format henne som ledare och vilka principer som styr hennes väg framåt. Utforska Anna Älverstads syn på ledarskap, värdeskapande och hållbarhet, samt de råd hon har för unga kvinnor i början av sina karriärer.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Min fascination för nya ”världar”, har tagit mig på en resa som ledare, via ett antal olika branscher och typer av företag. Nu är jag tillbaks där allt startade, inom Med Tek. Jag är Regionchef Skandinavien för Berner Medical, som ingår i en finsk familjeägd koncern.

Privat är jag en värmländska boende i Malmö sedan många år, med min sambo. Två kloka, fina, roliga, numera vuxna, söner har jag och min sambo fått.

Berätta kort om din professionella resa!
Min drivkraft har alltid varit intellektuell stimulans och utmaning, glädje, och samarbete. Nyfikenheten och intresset för människor, och behovet av att ständigt förflytta mig framåt, har gjort att kompetensutveckling och karriär har kommit ”på köpet”. Ledarroller inom säljorganisationer B2B i fyra olika branscher, har det blivit.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Jag är en intuitiv person som drivs av en stark inre kompass. Jag tror de flesta uppfattar mig som väldigt ärlig, att jag är den jag är.

Att sätta ord på det där, ur ett ledarperspektiv; Vem är jag, och vilka är de där principerna som är så viktiga för mig, att de känns ända långt in i magen? Att sätta ord på dem, har hjälpt mig att kunna vidareförmedla dem till mina medarbetare och kollegor. Jag uppfattas ofta som mjuk och flexibel. Men är vid behov alltså även väldigt fast; Detta är mina ramar. Och förväntningar. På mig själv och andra. 

Detta har givit mig något att handfast hålla mig i, när jag hamnat i situationer av tvivel. På mig själv eller omgivningen. En hjälp att hålla fast i min autenticitet och min riktning.

Detta gav mig FEW för mer än tio år sedan. Och det lever lika starkt i mig ännu.

Vad utmärker dig som ledare?
Just det där att oftast vara väldigt flexibel och med mycket mänsklighet och värme. Och glädje. Men med tydliga ramar och en fasthet när jag ser att det behövs.

Jag driver också på rätt energiskt! Jag placerar mig dock alltid mitt i framfarten själv. Dvs här levererar jag och vi, och vi gör det tillsammans! Och så skrattar och flamsar vi rätt bra ihop under tiden😊.

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag tror jag är rätt bra på att skapa de viktiga grundförutsättningarna trygghet och glädje. Att de runtomkring mig, känner och vet, att jag vill dem väl.

Jag får ibland kvitton på uppskattning av att tydligt känna att jag finns där bakom, när det känns osäkert. Detta tror jag föder mod att våga försöka själv. Någon tar emot om man faller. Och personen där bakom, visar starkt att hon tror på att man kommer lyckas.

Sedan handlar ju tack och lov de flesta stunder i arbetslivet inte om osäkerhet.
Så resten av tiden skapar jag nog bland annat värde genom att rent konkret gå in och driva igång en positiv atmosfär, och en kraftfull rörelse framåt!

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
”Välj” din chef med omsorg. Enligt min erfarenhet ofta ett viktigare val för din utveckling och trivsel, än valet av företag.

Och glöm aldrig att den bästa rollen du någonsin kommer kunna spela, är rollen av dig själv. Det är alltså den du skall hålla fast vid, och spetsa. Låt inte ditt agerande styras av vad du tror andra tänker och tycker. Tänk efter vem du är, vad du vill vara, och håll fast vid att göra det bästa du kan utav detta. Det är då du får största möjliga genomslagskraft.  

Har du någon förebild? Vem och varför?
Ingen enskild person. Jag är som sagt väldigt intresserad och fascinerad, av människor. Och snappar därmed ofta upp, från en massa olika personer, enskilda drag, handlingar, eller förhållningssätt som jag imponeras över eller inspireras av!  

Har du något levnadsmotto?
Att sätta mig själv i förarsätet.
Att göra medvetna val.
Att det är jag som bestämmer hur mitt liv skall bli.
Jag har valt lycka!

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Det viktigaste utav allt är relationerna till andra personer som jag omger mig med. Som ger kärlek, perspektiv, humor, support, kunskap, skratt….. Kort sagt energi för att ”hålla”.

Professionellt måste grunderna finnas på plats först. Dvs utifrån mina medvetna val, väljer jag ett arbete som för det allra mesta ”fyller på” det jag behöver för att må bra (hålla), professionellt, på kort och lång sikt.

Sova mycket, och äta och dricka gott och bra, är saker jag redan hade med mig sedan tidigare.

Med vuxna barn och en massa ny tid, har jag slutat att ”hafsa över” träning på en enstaka timme här och där. Jag lägger mycket tid på att träna, och jag känner mig alldeles sprudlande av det! Jag har upptäckt ännu en ny värld 😊.