Camilla Bark: ”Var inte rädd för att fråga om råd!”

Publicerad: 3 apr, 2024

I en intervju med Camilla Bark, Enhetschef marknadsföring och kommunikation för Regional utveckling på Region Skåne, får vi en inblick i en inspirerande ledare med en passion för hållbar utveckling. Med en bakgrund inom internationell marknadsföring och varumärkesbyggande, samt en stark drivkraft för strategisk kompetensförsörjning, är Camilla en förebild för många unga kvinnor i början av sina karriärer. Genom sitt levnadsmotto ”det ska gå” och en strategi för personlig hållbarhet fortsätter hon att skapa resultat och stärka sitt team.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är en glad, prestigelös och driven coachande ledare med mångårig erfarenhet av internationell marknadsföring , varumärkesbyggande och kommunikation. Jag är också mamma till två fantastiska söner, gift med Mats och matte till vår härliga hund Nellie.

Berätta kort om din professionella resa!
Som ung arbetade jag i många år som ansvarig för flygavgångarna på Sturup. Det var ett väldigt kul och ansvarsfullt arbete där man hade hand om allt från incheckning, till lastdistribution i flygplanen och vikt- och balansberäkningar som piloterna använde som underlag inför flygningen. Efter ett antal år bestämde jag mig för att börja studera och valde Ekonomihögskolan i Lund. Som nyexaminerad civilekonom, med inriktning på marknadsföring och varumärkesstrategier, fick jag arbete på marknadsavdelningen på ett internationellt företag i flygbranschen.

Under många år arbetade jag med marknadsföring och kommunikation i flera internationella bolag. Jag har alltid också varit intresserad av kompetensförsörjningsfrågor och haft en drivkraft att engagera mig i det långsiktiga perspektivet av kompetensbehov i organisationer. Det ledde till att jag läste in en kandidatexamen i strategisk kompetensförsörjning.

Idag är jag Enhetschef marknadsföring och kommunikation på Koncernstab kommunikation i Region Skåne och arbetar för avdelningen för regional utveckling. Regional utveckling driver hållbar utveckling i Skåne inom fyra prioriterade områden; stärkt kompetensförsörjning, konkurrenskraftigt näringsliv, bättre hälsa för fler och ett sammanbundet Skåne. Det innefattar frågor som innovation och entreprenörskap, investeringsfrämjande, förebyggande hälsa, transport och infrastruktur, planering och dimensionering av utbildningar, talangattraktion, och regional planering, Läs gärna mer om Region Skånes spännande uppdrag inom regional utveckling: https://utveckling.skane.se/regional-utveckling/

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Det har gett mig otroligt mycket, jag är mer grundad i mig själv och i mitt ledarskap. Jag har fått kvitto på att såsom jag tror jag är och vill vara – uppfattas jag också av min omgivning. Det var en riktigt skön insikt och bekräftelse från FEW-programmet. Jag har också erhållit en styrelsecertifiering och ett fantastiskt nätverk med kloka och härliga kvinnor i både FEW11 och FEW Alumni.

Vad utmärker dig som ledare?
Jag låter min omgivning (medarbetare, chefer, kollegor och samarbetspartners) svara på frågan genom den analys av mitt professionella rykte som genomfördes, av Per Frykman, under min FEW-resa 2022.

”Camilla är en djupt engagerad och genuint omtänksam ledare som har medarbetarna, affären och företagets bästa i fokus. Med en tydlighet med vad hon vill uppnå är hon både förtroendeingivande och prestigelös och skapar resultat genom att utveckla sina medarbetare och ge alla de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Hon har en hög ambitionsnivå och inspirerar med sin unika förmåga att uppmuntra kompetensutveckling och sin transparenta och motiverande ledarstil.”

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag försöker alltid se möjligheter och ger inte upp när motgångarna tornar upp sig, utan triggas av att fortsätta sträva efter förbättringar och lösningar. Jag är prestigelös och gör vad jag säger och säger vad jag gör. Det är viktigt för mig. Jag tror på öppenhet och transparens och är noga med att sätta mig in i andras perspektiv för att tillsammans hitta nya möjligheter och idéer.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Skapa goda relationer och förtroende för din kompetens och person i organisationen. Var inte rädd för att fråga om råd eller second opinion, det visar bara att du är ambitiös och vill leverera på den allra högsta nivån. Sträck ut handen till någon av oss i FEW-nätverket. Vi finns här för dig!

Har du någon förebild? Vem och varför?
Nej, inte någon specifik person men inspireras av många, både kvinnor och män. Det handlar i stort om de som tänker laget före jaget och ser till hela verksamheten snarare än sin egen funktion.

Har du något levnadsmotto?
– Det ska gå!

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
För mig handlar hållbarhet om att ha ett tydligt WHY. När det bleknar finns risken att man famlar och tappar fotfästet. I vardagen handlar det mycket om att fokusera och prioritera. Jag har blivit bättre på att säga nej eller styra om till det som är i linje med strategi och tidigare överenskommelser. För mig är det också viktigt att släppa arbetet när jag är ledig. Då gör jag det jag mår bra av; träna, umgås med familj och vänner eller bara koppla av.