Hans Perssons: ”Det är viktigt att ha roligt”

Publicerad: 6 maj, 2024

Hans Persson, sedan ett år tillbaka Chief Commercial Officer (CCO) på MedTech-bolaget Neoventa Medical AB, bär på en imponerande professionell resa. Efter 22 år i försvarsmakten har han varit VD/Koncernchef för 7 olika bolag inom fem olika branscher, ofta involverad i förändringsarbete. Utöver sitt starka ledarskap har Hans även ägnat sig åt mentorskap inom FEW-programmen, där han delar med sig av sina erfarenheter och strävar efter att främja kvinnor i ledande befattningar. I en exklusiv intervju berättar han om sin ledarskapsfilosofi och ger värdefulla råd till unga kvinnor på väg in i sina karriärer.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är gift, har två barn och har nyss lämnat Ljunghusen för Malmö. Jag har i alla år ägnat mig åt fysisk träning såsom konditions- och styrketräning. Jag är intresserad av arkitektur och design. Ett annat intresse är amerikanska klassiska muskelbilar från 60-talet.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag har arbetat i 10 bolag sedan 1999 när jag lämnade försvarsmakten efter 22 år. Jag har varit VD/Koncernchef för 7 olika bolag i fem olika branscher. Jag har också haft ett flertal styrelseuppdrag och ordförandeuppdrag. Både i Sverige och internationellt. Jag har arbetat för många private equity bolag i Norden men även i grundarägda bolag. Oftast i tjänsteföretag och oftast B2B.

Mina egenskaper har kommit bäst till sin rätt i i bolag inom vård och omsorg eller med regioner och kommuner som kunder, dvs företag med stora medarbetargrupper, akademiskt skolade och där det finns både privata och offentliga utförare på marknaden.

Hur upplevde du att vara mentor i FEW-programmen?
Jag har varit med sedan starten och varit mentor i samtliga program fram till post covid. Senaste åren har det varit många resor och jag har inte känt att jag kan bidra på ett bra sätt i FEW och tackat nej till mentorskap.

Det är mycket givande och roligt att vara mentor. Dessutom vill jag bidra till att vi får fler kvinnor i ledande befattningar. Det är på tiden.

Att vara en del av mentorgruppen är fantastiskt kul. Vi har egna träffar där vi under Eva Carlonis ledning lär oss och utbyter erfarenheter. Förutom att kunna stötta en deltagare är mötet med de andra mentorerna den stora behållningen.

Vad utmärker dig som ledare?
Tydlighet, enkelhet och fokus.

Hur skapar du värde i din organisation?
Genom att tillföra mitt förhållningssätt såsom:

  • tänk på den tomma stolen
  • skilj på vad som är viktigt och mindre viktigt
  • använd omdömet!
  • konsekvensledarskap
  • tillför humor

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?

  1. Det är viktigt att ha roligt. Välj det som är kul!
  2. Leverera där du är!

Har du något levnadsmotto?
”Hur fel kan det bli?!”

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Jag tränar för att inte ligga samhället till last och behöva förbruka de begränsade resurser vi har. Och så kör jag elbil.