“Styrelseuppdragen är en fantastisk möjlighet att både kunna bidra och få inblick i andra verksamheter”

Publicerad: 22 maj, 2019

Möt Helene Hartman, erfaren ledare och mentor i Trusts ledarprogram för kvinnor: Few.

Berätta, vem är du?
Jag heter Helene Hartman. Jag är uppvuxen i Göteborg, flyttade till Lund för att läsa på LTH och blev kvar i Skåne. Jag är gift med Artur, vi bor i Lund och har två barn, Elin och Erik.

Yrkesmässigt är jag formad i en internationell miljö på Tetra Pak där jag började som trainee nästan direkt efter civilingenjörs-examen och jobbade som chef och ledare både i Sverige och utomlands i över 20 år.

Vad gör du? Jag har ganska nyligen tagit steget från Tetra Pak till ett litet företag inom life science och är idag VD för In2cure AB. In2cure är ett startupbolag på Medicon Village i Lund som jobbar med att utveckla läkemedel mot infektion och inflammation.

Parallellt med mina operativa roller har jag de senaste 15 åren jobbat med styrelseuppdrag och är idag bl a vice ordförande i Sparbanken Skåne. Jag jobbar gärna strategiskt och ser styrelseuppdragen som en fantastisk möjlighet att både kunna bidra och få inblick i andra verksamheter.

Vad är din unikitet som ledare? Något unikt – det är svårt. Jag har en coachande ledarstil och älskar att se medarbetare och organisationer växa och utvecklas. Mitt ledarskap bygger på förtroende och ansvar och jag jobbar för en kultur där vi tillsammans vågar utmana, vill prova nytt och levererar.

Jag har jobbat mycket med att utveckla, visualisera och konkretisera strategier. Jag tror att nyckeln till motivation och produktivitet är en gemensam förståelse för vart vi är på väg och varför.

Personligen är min styrka att se mönster och skapa struktur i komplexa frågor och miljöer – ge mig bara en whiteboard och gärna ett gäng specialister.

Vad är ditt ’why’? Att gå i mål och att lyckas leverera något som blir riktigt uppskattat av kunder, anställda eller andra stakeholders. I grunden handlar det nog om behoven av bekräftelse och att känna sig behövd.

Varför har du valt att vara mentor i Few? Jag var en av deltagarna i det första Few programmet och uppskattade verkligen den tid jag själv hade med min mentor. För mig är detta en möjlighet att ge tillbaka, att få stötta en av årets deltagare i sin utveckling, och det är också en möjlighet att i dialogen lära och reflektera själv. Jag ser fram emot att lära känna de andra mentorerna.

Vad utmärker dig som mentor? Jag tror jag är en god lyssnare och jag hjälper mina adepter skala av och få fram kärnan i frågan eller utmaningen. Vi landar sedan oftast i ganska konkreta actions eller slutsatser. Ibland räcker det att hålla upp en spegel och ibland delar jag med mig av egna erfarenheter.

Vad är dina reflektioner kring Few och ledarprogram för kvinnor? Few är ett mycket väl organiserat program som bygger mycket på att man som ledare måste vara väl grundad i sig själv. Det bygger också på att ensam inte är stark och det kompetenta nätverk som man samtidigt blir en del av är otroligt värdefullt. Det är 12 år sedan vi i Few1 gick programmet och vi träffas fortfarande regelbundet, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Fantastiskt!