Sandra Fridolf: ”Ta plats och tro på dig själv!”

Publicerad: 17 okt, 2023

Under temat ”sharing is caring” svarar medlemmar i nätverket FEW Alumni på frågor om sitt ledarskap. Här är det Sandra Fridolf, Kontorschef/Branch Manager i Sparbanken Skåne, som delar med sig.

FEW Alumni är ett nätverk som idag har 125 medlemmar. Nätverket består av kvinnor, som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra ledarprogram ”FEW – For Executive Women”.

Vem är du?
Jag heter Sandra Fridolf och har jobbat i Sparbanksvärlden sedan 2000. Genom min vision som jag fick hjälp av FEW att sätta ord på, gör jag aktiva val som gör att jag lever mitt liv fullt ut.

Berätta kort om din professionella resa!
Min professionella resa startade direkt efter mina studier och har inneburit många spännande utmaningar. Man kan väl säga att jag gått ”den långa vägen”, eftersom jag arbetat i kassa/kundtjänst, som kundstöd, privatrådgivare och placeringsrådgivare för att nu sedan 15 år tillbaka jobba som ledare i banken.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Genom FEW har jag utvecklats både som person och ledare. FEW har även gett mig ett stort härligt nätverk av ”Soulsisters”.

Vad utmärker dig som ledare?
Jag leder mitt team genom att vara tydlig och omtänksam, samtidigt som jag sprider glädje. Vi har kul både i och på jobbet!

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag skapar värde tillsammans med bankens kunder och medarbetare. Tillsammans med våra kunder generar vi en vinst som genom våra ägarstiftelser går tillbaka till olika projekt i vårt verksamhetsområde.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
– Ta plats och tro på dig själv!
– Du duger som du är!

Har du någon förebild? Vem och varför?
Kronprinsessan Viktoria, en förebild som är genuint intresserad av litet som stort och alltid påläst.

Har du något levnadsmotto?
”Njut varje minut”

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Min egen hållbarhet bibehåller jag genom min fortsätta ledarskapsresa, genom att ta mig an utmaningar som jag ställs inför och ha kul under tiden.