Malin Anglert: Vikten av att dela med sig

Publicerad: 19 aug, 2020

För Malin Anglert, VD på Swedma är en viktig del av strategin i hennes professionella liv att dela med sig. Hör Malin berätta om sin resa, sina utmaningar och om hennes syn på ledarskap och förebilder i första delen av vår inspirationsserie “sharing is caring”.

Berätta, vad betyder “sharing is caring” för dig?
Att bygga erfarenheter av flera olika pusselbitar inom ledarskap har varit en del av strategin i i mitt professionella liv. Att dela med mig har varit en annan. Min erfarenhet är att ledarskap handlar om att stärka människor, få dem att hitta sina drivkrafter och utmana för att möjliggöra bra prestationer tillsammans.  Många kan uppleva ledarskapet som ensamt och har behov att bolla stora som små frågeställningar och utmaningar. Det är då viktigt att ha tillgång av bollplank och förebilder. Personligen har jag hittat dessa genom olika yrkesroller men också i olika typer av nätverk eller program. Rollerna har också skiftats och varvas mellan att vara mentor eller vara adept men med en gemensam nämnare – sharing och caring.

Hur skulle du beskriva dig själv, din karriär och den resa du gjort hittills? 
Jag gillar att skapa resultat och utveckling tillsammans med människor. Jag har alltid sökt mig till roller där verksamheten skall byggas upp eller transformeras. Min styrka ligger i att optimera helheten istället för att optimera enskilda delar.  Jag brukar likna det vid pusselbitar. Varje del är central och delarna behöver passa ihop för att skapa en bra helhet.

Vad är värdeskapande ledarskap för dig?
Värdebaserat ledarskap för mig är att man är medveten om sina egna värderingar och kan koppla det till beteenden i sitt ledarskap. Det är viktigt att man kan koppla ihop det med företagets värderingar och utifrån det coacha medarbetare så att de också blir medvetna om sina värderingar och sitt beteende.  Att definiera ett högre syfte är också viktigt för att driva långsiktig utveckling av företag och medarbetare.

Vad utmärker dig som ledare? 
Jag är nyfiken, kommunikativ och resultatdriven. Jag arbetar strategiskt för att driva affär och verksamhet framåt. Jag skapar förutsättningar så att varje del av teamet samt individer har förutsättningar för att göra skillnad varje dag.

Vilka är dina svagheter, hur arbetar du med dessa? 
Jag är otålig och snabb – ibland behöver jag stanna upp, andas och reflektera. Yogan har hjälpt mig väldigt mycket med det de senaste åren.

Var hittar du din inspiration?
Jag hittar inspiration på många sätt. Jag försöker håller mig uppdaterad genom löpande omvärldsbevakning och genom att träffa kloka personer. Löpning och regelbunden yoga hjälper mig med fokus och energi, något som i sin tur leder till att jag blir inspirerad.

Vilka utmaningar har du stött på i livet som har påverkat dig som ledare? Oj jag har stött på många utmaningar, såväl organisatoriska som affärsmässiga. Varje utmaning har gjort mig en erfarenhet rikare och adderat ytterligare en pusselbit till helheten. Utmaningar gör generellt sätt till en bättre ledare genom att man tvingas se situationer från flera olika perspektiv.

Vad är de 3 bästa råd du fått under din karriär? 
1.
Berätta vad du vill  – ingen kan veta det annars. Det har jag applicerat flera gånger vilket har lett till nya spännande roller och utmaningar.
2. Berätta att du gärna tar lite extra uppgifter eller projekt för att visa att du vill utvecklas och att du har kapaciteten.
3. Att ensam inte starkast utan att dela och bidra med dina erfarenheter verkligen kan skapa skillnad – gärna i mentorskap.

Om du fick ge ditt 20/30-åriga jag ett tips, vad skulle det vara?
Stå stadigt och var trygg i dig själv samtidigt som du vågar prova nya utmaningar för att ständigt utvecklas.