Madelene Hagman: ”FEW var en viktig reflektionsventil för mig”

Publicerad: 30 okt, 2023

Madelene Hagman, Sälj- & Marknadsdirektör på Öresundskraft AB och medlem i nätverket FEW Alumni, har format en imponerande karriär som präglas av mod, mångsidighet och en stark tro på individuell förmåga. I en exklusiv intervju delar hon med sig av sitt ledarskapsfilosofi, sina erfarenheter från FEWs ledarprogram och ger råd till unga kvinnor som står i början av sina egna karriärer. Läs vidare för att få en inblick i Madelenes inspirerande resa och hennes insikter om att ta ansvar för sin egen lycka och hållbarhet.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är en glad och driven tjej med stark tilltro till min egen förmåga. Förutom att spendera tid med familjen har jag tre passioner i livet; mat, resa och lärande.

Berätta kort om din professionella resa!
Min professionella resa har präglats av en vilja att hela tiden utvecklas och prova nya saker, att använda erhållna erfarenheter för att ta mig an nya uppdrag. Jag har både valt att byta mellan branscher och mellan olika typer av uppdrag.  Jag började min karriär inom ekonomi & finans och växlade senare över till HR. Efter att ha breddat mig ytterligare inom inköp, fastighetsfrågor, säkerhet och kommunikation har jag tagit steget över till en kommersiell roll. Jag drivs av att växla perspektiv och kombinera en förståelse för strategi, människa och affär.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
FEW var en viktig reflektionsventil för mig, en möjlighet att lämna vardagen och få möjligheten att reflektera kring mig som person, mitt ledarskap och min karriär. Efter FEW gjorde jag mitt första karriärskifte genom att lämna ekonomi och finans och växla till en HR-roll.

Vad utmärker dig som ledare?
Jag är en beslutsfattare, har en positiv inställning och en tro på individens förmåga. Jag är en ledare som både motiveras av och lyckas med utveckling av andra människor. Jag har en stark integritet och min grundfilosofi är att framgång skapas genom en kultur där företaget visar förtroende för sina medarbetare och där vi uppmuntrar varandra att våga utmana, vara modiga och ta ansvar genom att agera. Jag tror på att det alltid går att hitta en lösning eller en väg framåt. I mitt ledarskap blir detta en viktig grundsten.

Hur skapar du värde i din organisation?
I alla mina uppdrag har jag haft möjlighet att arbeta med förändring och utveckling. Jag trivs bäst i ett sammanhang där min förmåga att koppla ihop människorna med affären, se möjligheter och bibehålla fokus och professionalism även i krävande och kritiska situationer, kommer väl till användning.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Våga göra och våga lita på din förmåga, låt inte andras tyckande och tänkande påverka dig utan se till att välja att lyssna på rätt personer.

Har du någon förebild? Vem och varför?
Jag har ingen direkt förebild men blir inspirerad av och gläds med alla som vågar följa och driva igenom sina mål och drömmar. Det kan vara både vänner och kollegor.

Har du något levnadsmotto?
Jag är ansvarig för mitt eget liv, min egen lycka och min egen situation. Att alltid våga ta det ansvaret…

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Jag har förmånen att vara på ett företag som arbetar aktivt med medarbetarnas hållbarhet. Vi gör hållbarhetsplaner som vi delar med oss och stöttar varandra i. Jag har en plan som både hanterar min fysiska och mentala hållbarhet.