”Hitta en mentor som kan hjälpa dig på vägen” – råd från Marie Sörensson

Publicerad: 27 dec, 2023

Marie Sörensson, en kraftfull och ödmjuk ledare, har efter en imponerande 30-årig karriär inom livsmedelsindustrin landat som Site Director på Oatly. Från sina tidiga dagar som specialist inom produkt- och förpackningsutveckling har Marie klättrat genom olika chefsroller, från kvalitetschef till fabrikschef och nu som Site Director. I en intervju delar Marie med sig av sin professionella resa och hur FEWs ledarprogram har formulerat henne som en trygg och stabil ledare. Genom närvaro och intresse för individens förmåga skapar Marie inte bara värde i organisationen utan driver även aktivt utveckling och förändring. Som förespråkare för öppenhet, möjligheter och mentorskap ger Marie ett värdefullt råd till unga kvinnor som står i början av sina karriärer. Intervjun ger också en inblick i Maries syn på hållbarhet och hur hon har funnit balans genom att prioritera sitt eget välmående.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
Jag är positiv och ödmjuk med en stark drivkraft och ser möjligheter i alla situationer, både yrkesmässigt och privat.

Berätta kort om din professionella resa!
Jag har jobbat inom olika typer av produktion i 30 år. Den gemensamma nämnaren är livsmedelsindustrin, där jag började i specialistroller såsom produkt- och förpackningsutvecklare för att sen gå vidare till olika chefsroller;  kvalitetschef, produktionschef, fabrikschef, operations manager till site director där jag är nu.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Det har gett mig värdefulla insikter om mig, både som person och som ledare, vilket hjälpt mig till att bli den trygga, stabila ledare jag är idag. I FEW 4 har jag också fått vänner för livet!

Vad utmärker dig som ledare?
Jag tror på individens förmåga, och genom att vara närvarande, tydlig och intresserad utvecklar jag verksamheten och människorna. Det är i det jag får min energi och min motivation och där jag har min styrka.

Hur skapar du värde i din organisation?
Jag kommer till mitt bästa i sammanhang som inkluderar utveckling och förändring, att driva på, skapa tillit och förutsättningar för att föra verksamheten framåt och samtidigt lyfta medarbetare till nya utmaningar.   

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
– Var öppen för förändring, våga ta möjligheter och hitta en mentor som kan hjälpa dig på vägen!

Har du någon förebild? Vem och varför?
Jag har ingen direkt förebild, men personer som står upp för – och lever – sina värderingar, det är något jag beundrar.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Har genom alla år och alla roller, haft svårt att hitta en balans, men insett – på senare år –  att det beror mer på hur jag är som person och inte på arbetet. Genom att ha landat i det, har jag också gett en acceptans till att det inte alltid behöver vara balans. När det blir för mycket ser jag till att komma ut i naturen och skapa mig andrum.