Ulrica Larsson: ”Jag tror på ett tydligt och närvarande ledarskap”

Publicerad: 18 mar, 2024


I en intervju avslöjar Ulrica Larsson, Interim Manager på Goldschmidt Sweden AB, sin passion för att göra skillnad i organisationer. Med gedigen erfarenhet från olika ledarroller och insikter från FEWs ledarprogram skapar Ulrica mervärde genom närvarande ledarskap och glädje. Hennes levnadsmotto ”Börja förändra det du enklast kan förändra, dig själv” präglar hennes syn på ledarskap och hållbarhet, där balansen mellan arbete, familj och egna behov är central. En inspirerande förebild för unga kvinnor i karriären.

FEW Alumni är ett nätverk som består av 200 medlemmar, varav 125 är kvinnor som sedan uppstarten 2006 fram till nu, deltagit i något av våra 11 ledarprogram ”FEW – For Executive Women”. Övriga 75 är mentorer som följt oss på resan, såväl kvinnor som män.

Vem är du?
En genuin skåning som bär på en ständig längtan att få göra skillnad och bidra med kunskap & erfarenhet i organisationer och styrelser.

Berätta kort om din professionella resa!
Efter många år i olika roller på Plastal i Simrishamn, nu Plasman, tog jag steget vidare och har sedan dess arbetat som ledare inom olika företag och branscher. Mitt avtryck började på EBP i Olofström där jag förutom att vara VD, arbetade i och med kommun och näringsliv i det som idag är Techtank, en regional utvecklingsaktör för att stärka industrins konkurrenskraft. Drivkraften som finns i den regionen är enorm och det gav mig mycket som jag bär med mig vidare i livet och de val jag gör.

Vad har FEWs ledarprogram betytt för dig?
Mycket! Det har inneburit insikt, inkluderande och ett nätverk för framtiden.

Vad utmärker dig som ledare?
Jag tror fullt och fast på att ett tydligt och närvarande ledarskap skapar mervärde i organisationer. Att vara närvarande och stötta medarbetare ute i verksamheten är viktigt för mig och jag tror att det skapar mervärde för ägare och intressenter, samtidigt som det utvecklar medarbetarna.

Hur skapar du värde i din organisation?
Genom driv, glädje och sunt förnuft får jag människor att växa och prestera med ansvar.

Vilket tips vill du ge till unga kvinnor som är i början av sin karriär?
Lyssna till din inre kompass för att navigera just din resa genom livet på bästa sätt.

Har du någon förebild? Vem och varför?
Mina föräldrar var entreprenörer och ofta före sin tid i sina idéer och tankar och mycket av mitt egna driv har jag fått från dem. En annan förebild är Annika Falkengren för sin skarpa hjärna och varma hjärta.

Har du något levnadsmotto?
Börja förändra det du enklast kan förändra, dig själv.

Hur arbetar du med din egen hållbarhet?
Genom att försöka skapa balans mellan arbete, familjen och mina egna behov.